פרסומים ופסקי דין

משקיע הבוחר באופן מושכל באפיק עתיר סיכון, אינו יכול לתבוע את חברת ההשקעות על הפסדיו

תביעה כספית שהגיש יעקב טל לפיצוי עבור הנזקים, שנגרמו לו עקב השקעתו באגרות חוב של חברת אאורה השקעות בע"מ, מתוקף הסתמכותו על מצגי שווא שפורסמו על ידיה במספר דוחות מיידיים.

טל, רכש אגרות חוב מסדרה ד' בעלות מועד פירעון קרוב של חברת אאורה, לאור הדיווחים המיידים המבטיחים שפרסמה. כחודש לאחר שהשקיע בחברה, פורסם באופן פתאומי דו"ח מיידי בדבר סיום העסקתם של בכירים, אשר גרר בעקבותיו מפולת מיידית בכל ניירות הערך שלה. בנסיון להרגיע את המצב, התראיין יו"ר הדריקטוריון היוצא לעיתון "גלובס" והודיע, שלא חל כל שינוי במצב החברה. לטענת טל, לאחר כשלושה חודשים רצופים בהם פרסמה החברה הודעות אופטימיות נתגלה, כי הודעותיה היו כוזבות, והיא הגיעה למצב של חדלות פרעון. הסתרת מצבה הכלכלי של החברה, מהווה הפרה בוטה של חובת הגילוי, ואינה מקיימת את התכלית הכלכלית של דיני ניירות הערך, המקנה חשיבות עליונה לגילוי מלא ונכון בכל הודעה המיועדת למשקיע הסביר. החברה ומנהליה, פעלו בזדון לשם פרסום כוזב של שלל הדיווחים המיידים מתוך ידיעה, כי אין בהם אמת. מנגד, טענו אאורה ומנהליה, כי  דיווחי החברה לציבור היו נכונים ושיקפו נכונה ובאופן מלא את העבודות. בביאורים לדו"חות כספיים צויין בפירוש, כי לחברה תזרים מזומנים שלילי ובנוסף, מפרסומים שונים באמצעי התקשורת ניתן היה ללמוד, כי החברה ניצבת בפני קשיים כלכליים בלתי מבוטלים. מכלל דיווחי החברה ופרסומיה, אשר היו גלויים ונגישים לציבור, היה ברור לכולם, כולל לטל, כי מצבה של החברה במועד רכישת אגרות החוב לא היה תקין וברור, וכי לחברה בעיה ממשית בתזרים המזומנים שלה.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי האחריות לנזקיו של יעקב טל מתגלגלת ברובה לפתחו שלו. מדובר היה בהשקעה בעלת סיכון גבוה, אותה ביקש טל ליטול, באופן מושכל ומודע, מתוך תקווה לגרוף רווחים גדולים. הוא פעל בעניין באופן עצמאי וללא קבלת ייעוץ מקצועי של ממש ביחס להשקעות הנדונות. טל, משקיע ותיק בבורסה, רכש אגרות חוב שאינן מבוטחות, על-אף הסיכונים הנלווים להשקעתו ותוך התעלמות מסימני האזהרה ומאינדיקציות גלויות בדבר מצבה הקשה של החברה והסיכון הכרוך בהשקעה שביצע במועדים הרלבנטיים, כפי שבאו לידי ביטוי בדוחותיה המיידיים של החברה ובדוחותיה הכספיים. הוא בחר באפיק השקעה עתיר סיכון, מתוך תקווה לגרוף רווח מהיר וגבוה. בנסיבות אלו, התובע אינו יכול לגלגל בסופו של יום את תוצאות התנהלותו על הנתבעים, אשר לא הוכח, כי חטאו במצגי שווא כוזבים או במרמה העולים כדי עוולות נזיקיות או הפרה של הוראות חוק ניירות הערך.

ת"א 4180-12-11 טל נ' אאורה השקעות בע"מ ואח'

ניתן ביום [07.01.2014] בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופטת שרון גלר

חזרה