פרסומים ופסקי דין

מכוח עקרון השוויון, חברה עירונית כפופה לחוק המכרזים גם כאשר הוא לא חל עליה ישירות

בעקבות פגם שנפל בכתב ערבות של חברת פסגות במסגרת מכרז, נפסלה החברה מלזכות בו. היא הגישה תובענה נגד ההחלטה בטענה כי הפגם הוא טכני, טעות סופר, ושממילא חברה עירונית אינה כפופה לחוק חובת המכרזים. בית המשפט דחה את התובענה בקובעו בין היתר כי חברה ציבורית משמשת כנאמן הציבור, וככזו עליה לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי החלים על רשויות ציבוריות, שבמקרה דנן הם דיני המכרזים הציבוריים. זאת, מכיוון שיסוד הכללים הללו הוא עקרון השוויון והתחרות ההוגנת, ועל כל חברה או רשות ציבורית לפעול תוך כיבוד כללים ועקרונות אלה. אין נפקא מינא אם הכללים חלים פורמאלית או לא, העקרונות המנחים הם זהים ועל כן פעלה החברה כראוי. פגם בכתב ערבות בכל הנוגע למכרזים- טכני ככל שיהיה- מהווה עילה מהותית לפסילה.
 

ה"פ 2365-12-16 פסגות פ.ס חב' בנייה קבלנו בע"מ נ' אתרים בחוף ת"א לפיתוח אתרי תיירות בת"א יפו בע"מ ואח'

חזרה