פרסומים ופסקי דין

מחיר המחדל הבטיחותי והאדישות: תנובה תשלם כ-2 מיליון שקלים לעובד שנפצע

תביעתו של בחברת תנובה, אשר תבע את החברה עבור נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתאונת עבודה.

התובע, עובד ייצור, הגיע לעבודה במשמרת הלילה. עם הגיעו, הבחין בשלולית של שמן שנקוותה בתחתיתה של אחת המכונות. הוא עדכן את מפעיל המכונה והמשיך לעבודתו. כעבור מספר שעות, בעוברו ליד המכונה החליק על הרצפה השמנונית ואיבד את הכרתו. מאז התאונה, סובל התובע מ-15% נכות פיזית ו-50% נכות נפשית. התאונה לא דווחה לאגף פיקוח העבודה במשרד התעשייה, אולם נערכה חקירה פנימית בתנובה, שהעלתה כי התאונה הייתה מיותרת וניתן היה למנוע אותה. דליפת השמן מהמכונה הייתה ידועה במשך חודשים, והפתרונות שניסו למצוא לה, לא הועילו. החוקר קבע, כי אסור לעבוד עם המכונה במצבה הנוכחי, כיוון שהיא ממוקמת במעבר הראשי של המחלקה.

בית המשפט קיבל את התביעה במלואה וקבע, כי האחראית האחת והיחידה לנזקו של העובד הינה תנובה, אשר במחדליה מנעה את היווצרות הסיכון והתעלמה מקיומו, תוך גילוי אדישות, ואף זלזול, לבטיחותם של עובדיה בכלל, ובטיחותו של התובע בפרט. תנובה ידעה על קיומה של התקלה, ואף ידעה כי מדובר במפגע, וללא כל ספק יכולה הייתה, וצריכה הייתה לצפות התרחשות של נזק כתוצאה מקיומו של המפגע ובכך היא הפרה את החובות החקוקות המטילות עליה את האחריות לשמור על בטיחותם של עובדיה כעולה מהוראות פקודת הבטיחות בעבודה. בית המשפט פסק לתובע סכום כולל של 2,133,400 שקלים הכוללים בין היתר הפסד השתכרות, הפסד פנסיה, הפסד מענקים, הוצאות עבור טיפולים נפשיים ונזק לא ממוני.

ת"א 21512-01-10 אוחיון נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח'

ניתן ביום [12.01.2015] בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כב' השופטת דליה גנות

חזרה