פרסומים ופסקי דין

כיצד יש לחייב נכס שנבנה כחניון, בבנין שלא נבנה בפועל?

חברת השקעות רכשה נכס תת קרקעי, במקום בו היה צריך לקום בנין משרדים אותו אמור היה לשרת הנכס כחניון. בנין משרדים לא הוקם ובמקומו נוצר מעל הקומות התת קרקעיות, מרכז מסחרי. החברה בעלת הנכס לא משתמשת בו כחניון וגם אין לה כוונות לעשות בו שימוש כזה בעתיד. החברה טוענת כי השימוש היחיד המותר לאותן קומות תת קרקעיות הוא חניון, ולכן כך ביקשה לסווגו לצרכי ארנונה. עירית חיפה מנגד, סבורה כי לא מדובר בנכס בעל פוטנציאל לשמש כחניון בעתיד, והחליטה לחייב אותו כ"עסקים אחרים". ועדת הערר קבעה, כי על פי התכנית החלה, ובהעדר שימוש בפועל בנכס כחניון ולאור מצוקת החניה הקשה באזור, אין הצדקה להחיל עליו סיווג של חניון. על כך ערערה החברה לבית המשפט.

נקבע כי, ראשית, העובדה כי יש מצוקת חניה באזור אינה יכולה להוות שיקול מנהלי ראוי לקביעת סיווגו של נכס ריק. נקבע כי שיקול של אילוצו של בעל נכס ריק להפיכתו לחניון בתשלום, אינו שיקול מותר במסגרת הדיון בנושא. עוד נקבע, כי לאור העובדה כי אין לחברה נכס נוסף באזור, לא ניתן לראות את החניה כ"נכס תפל" לנכס עיקרי, משום שהיא הנכס העיקרי. נקבע כי לאור העובדה שהכלל הוא לחייב את בעל הנכס לפי הסיווג הזול האפשרי, גם אם היה ניתן לסווג את הנכס כ"עסקים אחרים", השימוש חניון הוא שימוש מותר ולכן יש לסווג את הנכס כחניון. הערעור מתקבל והחלטת ועדת הערר מבוטלת.

עמ"נ (חי') 71031-11-16 מ.ד ש.ד נכסים והשקעות בע"מ נ' מנהל הארנונה של עירית חיפה

חזרה