פרסומים ופסקי דין

התרשלות הרשות בהמצאת דרישות תשלום גררה פיצוי החייב בנוגע לנזקיו

התובעת הגישה כנגד העירייה תביעה שבמרכזה דוח חנייה שלטענת התובעת היא מעולם לא ידעה עליו, לטענתה העירייה התרשלה בהתנהלותה בהמצאת דרישות התשלום ובכך גרמה לה נזקים.

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה, והורה לעירייה לפצות אותה בגין חלק מהנזיקים שנגרמו לה כתוצאה מהתרשלות הנתבעת בהתנהלותה בהמצאת דרישת התשלום בגין דוח חניה. נפסק, כי במקרה זה יש לקבוע, כי ההמצאה לא בוצעה כדין.

החוק קובע חזקה לפיה אם הוכיחה הרשות ששלחה את הודעת תשלום הקנס בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת הנמען יש להסיק כממצא עובדתי שההודעה הומצאה לידיו כדין בחלוף 15 יום מעת המשלוח.

הנמען יכול לסתור חזקה זו אם יוכיח שלא קיבל את ההודעה מטעמים שאינם תלויים בו. יחד עם זאת, אין בכך כדי לפטור את הרשות המקומית מלהקפיד על המצאת הדו"ח כדין, ולהוכיח זאת ברמה סבירה, שעה שיידרש הדבר.

תא"מ 34174-02-12 דפראוי נ' עיריית נצרת

חזרה