פרסומים ופסקי דין

הרשות מאפשרת להתאחדות התעשיינים לנהל מו''מ משותף לרכישת גז ממאגר תמר

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, העניק פטור מהסדר כובל להתאחדות התעשיינים, אשר יאפשר לה לנהל משא ומתן משותף בשם כל מפעלי התעשייה לצורך רכישה משותפת של גז טבעי ממאגר הגז תמר, במטרה להגיע להסדר שיאפשר לכל תעשיין לנצל את ההטבות בהתקשרות מול מונופול הגז הטבעי. במסגרת האישור הדגיש הממונה, כי "ניתן לקוות כי החיסכון בעלויות ההתקשרות והטבת התנאים המסחריים שיקבלו התעשיינים יגולגלו לפחות בחלקם לידי הצרכנים ובכך ייטיבו עם הציבור הרחב".

הממונה התנה את האישור במספר תנאים, בין היתר לאור החשש מיצירת "שולחן משותף" בין תעשיינים מתחרים, במסגרתו עלול לזלוג מידע רגיש מבחינה תחרותית. במסגרת התנאים, ייאסר על בעלי תפקיד בהתאחדות, שבמקביל גם בעלים או מחזיקים במפעל תעשייתי בעצמם, לקחת חלק במו"מ המשותף מול ספק הגז. תנאי נוסף, שנועד למנוע יתרון בלתי הוגן לחברי ההתאחדות על פני מתחרים שלהם שאינם חברי ההתאחדות, הוא שגם תעשיינים שאינם חברי ההתאחדות יוכלו להצטרף להתאחדות ולהסדר בכל זמן נתון.

מפעלי תעשייה, שהינם צרכני הגז הטבעי, סובלים מהיעדר כוח מיקוח ברכישת גז, בשל העובדה שמאגר "תמר" הוא ספק הגז הבלעדי במשק הישראלי בתקופה הנוכחית. "על רקע דברים אלו ברור כי בהסדר המקנה לחברי ההתאחדות אמצעי שבעזרתו יוכלו להיטיב את תנאיהם, אשר יש להניח כי לא היו זוכים להם אילו היו מנהלים מו"מ פרטני מול ספק הגז, גלומה תועלת ברורה. כמו כן, השיווק הישיר של גז טבעי לתעשיינים יצמצם את הצורך בגופים שירכזו את שיווק הגז הטבעי לתעשיינים ובכך יימנע מרווח כפול".

יודגש כי כל הסדר אליו תגיע ההתאחדות מול ספק הגז יובא גם הוא לאישור הממונה.

חזרה