פרסומים ופסקי דין

המכס לא יכול למסות תשלום תמלוגים לבעלת סימן רשום, שאינם מהווים תנאי לייצור הסחורה

תביעה שהוגשה לבית משפט השלום ע"י חברה העוסקת בייבוא ושיווק מוצרי חשמל ומבקשת להכריע בשאלה, האם התמלוגים ששילמה לבעלת הסימן הרשום, נכללים בערך המוצרים לצורך חיובם במכס.

חברת סמיקוס לקסיס, משלמת לחברת "HYUNDAI" הקוריאנית תמלוגים, עבור זכות השימוש בשם החברה, במכירת מוצרי חשמל, אותם היא מייבאת מסין. המדינה, חייבה את לקסיס בתשלומי מכס עבור התמלוגים, בהתאם לשיעור החל על יבוא הטובין מסין. לטענת לקסיס, אין לכלול את התשלומים שהיא משלמת כתמלוגים במסגרת "ערך הטובין" לצורך חישוב המכס, כיוון שהם לא עומדים בסעיפים 132-133 לפקודת המכס. סעיפים אלו קובעים, כי התמלוגים המשולמים לבעל סימן המסחר צריכים להיות קשורים לטובין עצמם וכי תשלום התמלוגים הינו תנאי למכירת הטובין בישראל. לטענתה לבעלת הסימן "יונדאי", אין כל מעורבות בתהליכי הייצור בסין, למעט אישור פורמאלי של הספקים, והספקים אף אינם מודעים להסכמים של לקסיס עם בעל סימן המסחר.

בית המשפט קיבל את התביעה במלואה וקבע בפסק דין הצהרתי, כי תשלום תמלוגים ששילמה סמיקוס לקסיס לבעלת הסימן המסחרי יונדאי HYUNDAI, אינם מהווים חלק מערך הסחורה לצורכי חיוב במכס. בכדי שהמדינה תוכל למסות את תשלום התמלוגים, עליה להצביע כי תשלום התמלוגים מהווה, תנאי מבחינת היצרן לייצור הסחורה ולהבאתה עד לשערי המכס הישראלי. במילים אחרות, משמעותה של המילה "מכירה" היא מכירת הסחורה ליבואן על ידי היצרן, ולא שיווקה של הסחורה בישראל לאחר שזו נכנסה בשערי המכס הישראלי. ע"פ הסכמי השיווק של לקסיס מול בעלת סימן המסחר, התמלוגים ששילמה, אינם מהווים תנאי למכירת הטובין המיובאים לישראל. בעלת סימן המסחר לא הייתה מעורבות בתהליך הייצור למעט שתי פעולות טכניות בסופו: בקרת איכות על הלוגו המוטבע על גבי אריזות המוצרים, ואישור הזמנה של היצרנים באמצעות מסירת מכתב המאשר כי שולמו התמלוגים לבעלת סימן המסחר, כדי לאפשר שחרור הטובין מהמכס הסיני.

ת"א 1979-06-10 סמיקוס לקסיס בע"מ נ' מדינת ישראל

ניתן ביום [10.01.2014] בבית משפט השלום בפני כב' השופטת כוכבה לוי

חזרה