פרסומים ופסקי דין

הותרת שלד מבנה בלתי מוגמר ללא מגמת פיתוח אודותיו איננה סבירה לפי הדין והאינטרס הציבורי

ערעור על פסק דין לפיו ניתן צו להריסת שלד בלתי מוגמר של מלון רב ממדים שעומד משך שנים ארוכות ברצועת חוף הים, בלא שמסתמנת כל מגמת פיתוח אודותיו.

מלכתחילה נרכש המבנה שלא על מנת להשלים בנייתו, אלא על מנת למכרו לאחרים ולהפיק מכך רווח. בכך אין כל פסול, אל שכל עסקה יש לבצע במגבלות הדין. משלא עלה בידי המערערים למכור את המבנה, בתוך זמן סביר, בתמורה לה ציפו, הותרת המבנה בשיממונו במשך תקופה ארוכה, איננה סבירה ובנסיבות העניין אף איננה עולה בקנה אחד עם הדין ועם האינטרס הציבורי.

משלא חלה, כיום, על המקרקעין תכנית מאושרת המאפשרת לבנות במקום בנייה שלדעת המערערים תהא בנייה "כלכלית" ושעל פיה יהיו המערערים נכונים להשלים את המבנה, אין למערערים זכות קנויה לכך שהרשות תאפשר הותרת המבנה על כנו, בניגוד לאינטרס הציבורי ותוך פגיעה בציבור ובשלטון החוק.

עפא (חי') 4282-07-15 חמוד מונהאל נ' הוועדה המקומית לתכנון והלבנייה, עכו

חזרה