פרסומים ופסקי דין

האם תשלם חברה מיליונים משום שהסכם מחיקת החוב חסר תוקף חוקי?

 

חברה המחזיקה בבית מלון בנצרת עילית, מערערת לביהמ"ש העליון ביחס לחוב ארנונה, בטענה כי על פי הסכם שנחתם בינה לבין ראש העיריה, החוב עומד על סכום הנמוך משמעותית מהנטען. למעשה, לאור טענותיה בדבר משבר התיירות אליו נקלע ענף המלונאות בשלהי שנת 2000, החברה הגיעה להסכמה עם ראש העיר דאז בדבר הנחה בארנונה. יותר מעשור לאחר מכן, נחתם בינה לבין ראש העיר הסכם, בו נקבע גובה החוב שלה לעיריה. חרף זאת, התקבלה אצל החברה דרישה לשלם חוב של כשני מיליון ש"ח, סכום שהוא פי כעשרה ממה שסוכם בהסכם. לטענת החברה, העיריה מנועה מלנקוט הליכי גביה ביחס לחוב האמור, ולחלופין, מבקשת כי הריבית שתתווסף לחוב, ככל שקיים, לא תהיה ריבית פיגורים.

בית המשפט קובע, כי אכן אין להסכם תוקף חוקי. ככל שלא נעשתה פניה על ידי העיריה לשר הפנים, לקבלת האישור הדרוש, יכלה החברה לטעון כי העיריה היא שסיכלה את ההסכם, ואולם טענה זו לא הועלתה ובית המשפט לא נדרש לה. בית המשפט קובע כי הדין המהותי לגבי מחיקת חוב המגיע לעיריה קבוע בפקודת העיריות, ומצריך אישוריהם של הגופים המוסמכים הקבועים שם, ואישורים כאלה לא ניתנו. במקרה הזה מדובר באישור של שר הפנים. משום שלא ניתן האישור, ההסכם חסר תוקף. הערעור נדחה והחוב נותר בעינו. עם זאת, בית המשפט מקבל את הערעור בחלק שנוגע לטענה לגבי הריבית, וקובע כי נוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה, הריבית לא תהיה ריבית עונשית. הדיון מוחזר לביהמ"ש המחוזי שיקבע את סכום החוב בהתאם לעקרונות שנקבעו.

עע"מ 330/16 עמיחי מלונות בע"מ נ' עיריית נצרת עילית

חזרה