פרסומים ופסקי דין

האם שיפוץ מבנה עולה כדי ''בניה מחדש'', לצורך הוצאת צו הריסה?

בעל נכס בירושלים, הגיש ערעור על החלטה לדחות בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, המופנה כלפי המבנה שבבעלותו, שנבנה ללא היתר בניה, שקיים שנים רבות, ושעבר לאחרונה שיפוץ משמעותי. במסגרת ההחלטה קבע בית המשפט כי המבנה למעשה הוקם בשנית, ולשם כך, בהתאם לחוק התכנון והבניה, היה דרוש היתר, ומשאין היתר, צו ההריסה הוצא כדין.

המערער, טען כי מדובר במבנה ישן, שקיים ומאוכלס עשרות שנים, ושכל שנעשה הוא שיפוץ המבנה ולא תוספת בניה או שינוי מראהו. הוא טען כי בפועל, השיפוץ כלל גג חדש בשל חדירת מי גשם, וכי העבודות שהתבצעו היו בעיקרן עבודות איטום. בשורה התחתונה, טען המערער כי מתקיימת במקרה שלו אחת העילות לביטול צו הריסה מנהלי, במסגרתה יש להראות כי הצו אינו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, כיוון שהמבנה גמור מאוכלס מזה שנים.

מנגד, טענה המדינה כי במבנה נעשו עבודות שיפוץ מקיפות שמהוות כמעט בניה חדשה של המבנה, וששיפוץ כזה מעמיד את המבנה ככזה שנמצא בהליך בניה, מה שהופך אותו ללא גמור ומשכך ניתן להוציא צו להריסתו. הטענה היא למעשה שהצו אכן דרוש למניעת עובדה מוגמרת.

נקבע, כי הגם שעבודת השיפוץ לא הסתכמה רק באיטום המבנה מפני גשמים, וכללה רכיבים נוספים, היא נעשתה באותה המתכונת של הבניה המקורית, ללא תוספת שטח או שינוי המבנה, ומכאן כי לא מדובר בתוספת בניה חדשה אלא בשיפוץ מבנה קיים. נקבע כי אמנם אמת היא שכשמדובר במבנה ללא היתר אז כל שיפוץ ייחשב בגדר "בניה" בהתאם לחוק, ואולם תכלית צו הריסה מנהלי נועדה לסלק בניה לא חוקית במטרה למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח, ובמקרה הזה הצו אינו עונה על התכלית, שכן מדובר במבנה זהה שהיה קיים שנים ושנגדו לא נעשתה כל פעולת אכיפה. נקבע כי אין עובדה מוגמרת ברורה יותר, מזו. הערעור מתקבל, הצו מבוטל, ונקבע כי הדרך הנכונה לפעול היא קיום הליך פלילי רגיל, המאפשר בסופו את הריסת המבנה.

ע"פ (י-ם) 14126-03-17 אברהים חלילה נ' מדינת ישראל

 

חזרה