פרסומים ופסקי דין

האם שטח פרטי יכול להוות ''רחוב'' כמשמעותו בחוק?

הוגשה עתירה כנגד עיריית ירושלים, לאחר שהוציאה הודעות המורות לעותר לפנות קרוואן, גדרות ושער שהקים. לטענת העותר ההודעות בטלות בשל היותן לא חוקיות, והוא מבקש מבית המשפט לאסור על העירייה לסלק את הנכסים. העירייה פעלה מכוח חוק העזר לירושלים (שמירת סדר וניקיון), המקנה לה סמכות להורות על הסרת מכשול ברחוב. לטענת העותר, מדובר בחלקה המצויה בבעלותו ועל כן אינה בגדר שטח ציבורי, ולפיכך הציבור אינו רשאי לעבור בה ואף לא עובר בה בפועל, ומשכך כי אין מדובר ב"רחוב". לדידו, משהונחו הנכסים בשטח פרטי, הוצאת ההודעות נעשתה בחוסר סמכות.

 

עמדת העירייה, היא כי על אף העובדה כי השטח בבעלותו, הוא אינו רשאי לעשות בו ככל שלאל ידו, מכיוון שניתן לאכוף את הוראות חוק העזר גם על מקרקעין שהם בבעלות פרטית. העירייה טוענת כי הציבור רשאי להיכנס לשטח האמור ולעשות בו שימוש, ועל כן הוא מהווה רחוב.

 

נקבע, כי הסמכות להורות על הסרת 'דבר' מתוך הרחוב מחייבת קביעה כי השטח עליו מדובר הוא אכן "רחוב" וכי הצבת ה'דבר' בו מונעת מהציבור שימוש באותו השטח. שטח פרטי בהחלט עשוי להיות רחוב, כאשר הוא משמש את הציבור למעבר או מהווה מקום פתוח כשהכניסה אליו חופשית. עם זאת, אכיפת החוק האמור על שטח פרטי מחייבת עמידה בנטל גבוה יותר ועל העירייה להראות כי הציבור עושה בו שימוש בפועל. במקרה הזה העירייה הצליחה להראות כי השטח הינו בגדר רחוב, וכי השער והקרוואן אכן מונעים שימוש בו. יחד עם זאת, הוכח כי הגדר אינה חדשה אלא רק הגבהה של גדר ישנה שהקימה העירייה. העתירה נדחתה בנוגע לשער ולקרוואן והתקבלה בנוגע לגדר.

 

עת"מ  45041-12-16  חמד אבו ערכוב נ' עיריית ירושלים

 

חזרה