פרסומים ופסקי דין

האם שטחים משותפים בבנייני מגורים נכללים בחיוב הארנונה?

תושבים מהעיר נשר עתרו לביהמ"ש בטענה כי חיוב הארנונה שנעשה באזור מגוריהם הוא לא כדין. לטענתם ההוראה בצו המחייבת בארנונה גם שטחים משותפים בבנייני מגורים, הוספה ע"י העירייה באופן בלתי חוקי ואין לה זכות לחייב על שטחים שלא חושבו בעבר ולמעשה לשנות את גובה ואופי החיובים. נטען כי החיוב של שטחים משותפים נוסף בשנת 2016 וכי עד אז לא היה קיים. בעתירתם, הסתמכו התושבים על צו משנת 2001 בו הושמטו המילים "בניין מגורים". אולם נקבע כי מקור ההשמטה הוא בטעות, והוכח כי לאורך השנים מאז שינוי שיטת החישוב מיחידות דיור למטרים רבועים- הכלל הוא כי השטחים המשותפים בבנייני מגורים אכן נכללים לצורך חישוב הארנונה. אמת הדבר כי בשנת 1985 במסגרת חוקי ההקפאה נאסר על עיריות לשנות את חיובי הארנונה, ואולם במקרה דנן לא הוחל שינוי בנוגע לחיובי הארנונה מצד העירייה, אלא שנפלה טעות סופר בצו ולכן טענת התושבים מקורה בטעות. העתירה נדחתה.

עת"מ 36334-07-16 בן מוחה ואח' נ' עיריית נשר

 

חזרה