פרסומים ופסקי דין

האם רשות שלא הצליחה לגבות בהליך אזרחי, יכולה לנקוט בהליך מנהלי?

הוגשה עתירה בגין הליכי גבייה בהם נקטה העירייה כנגד העותרים, במעמדם כיורשיהן של אחיותיהם המנוחות, בשל חובות נטענים של האחיות על סך כשמונים ושבעה מיליון ש"ח לעירייה בעבור ארנונה ומים. טרם זאת, במרוצת השנים, ככל שהצטברו החובות, העירייה הגישה מספר לא מבוטל של תביעות לגבייתם, ואולם בשלב מסוים לאחר שכשלה בהוכחת טענותיה, זנחה את כל התביעות, הביאה למחיקתן, ותחת זאת פנתה לגבייה בדרך של הליכים מנהליים. לטענת העותרים, התנהלותה זו לוקה בחוסר סבירות קיצוני, שכן התפנית הזו של זניחת התביעות ופתיחת הליך אדמיניסטרטיבי היא משוללת תום לב, בלתי הגונה ולא חוקית.

מנגד, טוענת העירייה כי יש לדחות את העתירה על הסף בין היתר מחמת שיהוי, וזאת מאחר שהיה על העותרים להגיש אותה בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד פסק הדין בערעור שהביא להגשת העתירה. לגופו של עניין, טוענת העירייה כי משפתוחה דרכה לבחור אם רצונה בהליך גבייה מנהלי או אזרחי, אין כל פסול בכך שמחקה את ההליך האזרחי ועברה אל המנהלי.

לעניין טענת השיהוי, ביהמ"ש קובע שאין לקבל אותה שעה שהיה ברור כי העותרים לא ויתרו על זכויותיהם, ולא נגרמה פגיעה באינטרסים ראויים של העירייה או צדדים שלישיים. יתרה מכך, נקבע כי מדובר בעתירה הנושאת בחובה חשיבות ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של העותרים, ומשכך אין בשיהוי, לבדו, כדי להביא לדחייתה. לגופם של דברים, נקבע כי מניעיה של העירייה בשינוי מסלול הגבייה נועדו להסיר מדרכה את הקשיים שבהם נתקלה עת נדרשה להוכיח את החובות הנטענים. מניעים מסוג זה הם פסולים, הליכי הגבייה המנהליים הוגשו בחוסר תום לב והפרת חובות העירייה כרשות ציבורית, ולפיכך דינם להתבטל. העתירה מתקבלת.

עת"מ (ת"א) 60955-01-15 ליאורה מיכקשווילי נ' עיריית תל אביב יפו

חזרה