פרסומים ופסקי דין

האם קיימת חובה לרשות לשתף ציבור בתכניות בנייה בטרם הפקדתן?

בעקבות הפקדת תכנית מתאר שעניינה מערך תחבורה ציבורית בירושלים באמצעות רכבת קלה, הגישו העותרים עתירה בטענה כי ראש העיר נתן להם הבטחה מנהלית מחייבת לפיה התכנית לא תופקד עד להגשת דו"ח חלופות מטעמם, וזאת במסגרת הודעת עירייה שהתפרסמה. ראש העיר והעירייה, טענו מנגד כי לא זו בלבד שהיו פרסומים רבים בעיתונות בנוגע להפקדת התכנית, אלא שחלק מהעותרים אף נכחו בישיבת שיתוף הציבור בה הוצג התוואי המתוכנן. כמו כן, הטענה כי ראש העיר נתן להם הבטחה מחייבת היא בגדר דבר שלא היה ולא נברא. ראשית, נקבע כי נקודת המוצא היא כי לא קיימת כל חובה בדין לשתף ולהתייעץ עם הציבור בתכניות בניה בטרם הפקדתן, וקיימים מנגנונים בחוק המאפשרים למתנגדים להשמיע את קולם. נקבע כי טענת העותרים שמקרה זה שונה מאחרים כיוון שניתנה להם הבטחה שטענותיהם תישמענה ושהרשויות יתייחסו לדו"ח החלופות מטעמם טרם הפקדת התכנית דינה להידחות. הלכה פסוקה היא כי על הטוען לקיומה של הבטחה מנהלית יש תחילה להראות כי הבטחה כזו ניתנה מפורשות וחד משמעית, ובמקרה זה לא הוכח כי ניתנה כל הבטחה מטעם ראש העיר, לא לשמוע טענות מטעם העותרים ולא לשקול את החלופות. הטענה נטענה ללא כל בסיס. העתירה נדחית, ותרופתם של העותרים היא בהגשת התנגדות בהליך המיועד לכך.

 

עת"מ 46119-12-16   לינדה אדמס נ' ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

חזרה