פרסומים ופסקי דין

האם פיתוח עדכוני תוכנה אישיים נחשב כפעילות תעשייתית?

חברת איי פוינט מערכות מערערת על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה לסווג את הנכס שלה כ"משרדים, שירותים ומסחר-עסקים". הועדה קבעה כי השימוש בנכס לא ממלא אחר המבחנים לצורך זיהויה של הפעילות כייצורית או תעשייתית, משום שעיקרה הוא פיתוחים שנעשו לתכנות קיימות על מנת להתאימן ללקוחות ספציפיים.

 

החברה טענה, שאין הבדל בין אם היא מתאימה את המוצר באופן אישי ללקוח ובין אם לא, עדיין מדובר בתוכנה לשימוש לקהל הרחב. לטענתה, עיקר עיסוקה הוא פיתוח תכנה, רוב עובדיה הם מתכנתים, היא יוצרת יש מאין שכן המוצר הסופי לא היה קיים קודם, ועל כן פעילותה ייצורית ותעשייתית ויש לסווגה לצרכי ארנונה כ"תעשיה- בתי תוכנה". מנהל הארנונה טען, כי מאחר ששמונים אחוז מהכנסותיה של החברה נובעים מפיתוח תוכנה ללקוחות ספציפיים, מדובר בחברת שירותים ולא בחברה שעיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח תעשייתיים, ועל כן יש לסווגה כ"משרדים, שירותים ומסחר- עסקים". 

 

נקבע, כי משום שרק עשרה אחוזים מהכנסותיה השנתיות של החברה היו בגין תוכנות שנועדו להימכר לציבור בלתי מסוים ואילו 80% נבעו מפיתוח תוכנה ללקוחות ספציפיים, לא מדובר בפעילות ייצורית או תעשייתית. נקבע כי אין מניעה שפיתוחן של תוכנות מחשב שנועדו לשרת מגזר מקצועי או קהל יעד מסוים ייחשב כפעילות ייצורית, אולם פיתוח שמותאם למידותיו האישיות של לקוח פרטני לא מקדם את הפיתוח התעשייתי הכללי של המדינה, ולכן לא צריך להיחשב כפעילות כזו. עיקר עיסוקה של החברה הוא התאמה אישית ולכן אין מקום לסווג פעילותה כתעשייתית. נקבע כי החברה לא מייצרת מוצר חדש הנבדל במהותו ממוצר אחר שכבר קיים, זהו פיתוח שאינו מקדם את הפיתוח התעשייתי הכללי של המדינה בשונה מפיתוח תוכנות מדף שנועדו לשרת קהל לקוחות בלתי מסוים, ולכן הסיווג שהולם את עסק החברה הוא "משרדים, שירותים ומסחר- עסקים" ולא "תעשיה- בתי תוכנה". הערעור נדחה.

חזרה