פרסומים ופסקי דין

האם פיצול דירה נכנס בגדר ''בניה או הרחבה'' לצורך היטל?

הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, מערערת על החלטת ועדת הערר בגדרה אושרה זכאות לפטור מהיטל השבחה. הפטור ניתן מכוח הוראת חוק המאפשרת דחיית תשלום ופטור לאחריה, כאשר נבנית דירה בשטח הקטן ממאה וארבעים מ"ר. למעשה, ההחלטה ניתנה כלפי בעלים בבית משותף, שבזמן הרכישה כוונתם הייתה לפצל שתי דירות שקנו לארבע יחידות דיור. כלומר, לפצל כל דירה לשתיים כך שתהיינה ארבע דירות. כאשר קיבלו את ההיתר לפיצול, נדרשו בעלי המקרקעין לשלם היטל השבחה בגין מימוש זכויות על פי תכנית. הם עתרו למתן פטור מאותו התשלום, פטור הניתן כאשר מדובר ב"בניה" וכאשר שטח הדירה לאחר הפיצול קטן ממאה וארבעים מ"ר. ועדת הערר העניקה את אותו הפטור ועל כך מערערת הועדה המקומית לבית המשפט המחוזי.

לטענת הועדה, יש לפרש את הוראת הפטור האמור פרשנות מצמצמת, שכן זו נועדה לפטור מתשלום עקב תכניות הבאות להקל על מצוקת דיור, וכי תכלית הפטור הינה סוציאלית, לסייע לאזרח להרחיב את דירת מגוריו הצרה בלי שיצטרך לשאת בתשלום היטל השבחה. לטענת הועדה, פיצול איננו בגדר "בניה או הרחבה" ולשיטתה מתן פטור בנסיבות אלה חותר תחת תכלית הפטור. בעלי המקרקעין מנגד, טענו כי לפי כללי הפרשנות הבוחנים את הלשון וגם לפי תכלית החוק, יש לפרש פירוש המקיים את הפטור.

נקבע, כי אכן תכליתה של הוראת הפטור היא סוציאלית, אלא שהיא אינה חלה רק מקום בו אדם בוחר להרחיב את דירת מגוריו, ויכולה להתקיים גם במצב בו דירה גדולה נחלקת לשתי דירות קטנות יותר ובכך מתאפשרת הרחבה של היצע הדירות. נקבע כי תכלית זו ראויה לקידום ועל כן יש לבחור בפרשנות המקיימת אותה. נקבע כי התכלית הסוציאלית היא רחבה, והגדלת היקף הדירות בדרך של פיצול והרחבת מספר הדירות בכל יחידת קרקע משרתת את אותה התכלית. הערעור נדחה.

עמ"נ 7175-10-16 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' פנחס אליעזר הירש

חזרה