פרסומים ופסקי דין

האם פיצויי הפקעה משולמים לאחר תפיסת החזקה בקרקע או במועד תפיסת הזכויות?

במסגרת תכנית בנייה חדשה שאושרה, הופקעה קרקע השייכת לחברת העובדים השיתופית הכללית אך הקרקע לא נתפסה בפועל. החברה הגישה תובענה בטענה כי מועד פרסום הודעת ההפקעה מהווה את מועד רכישת המקרקעין על ידי הרשות המפקיעה ועל כן במועד זה משתכללת זכותה לקבלת פיצויים. לטענתה, חוק הרכישה מעניק לנפקע את הזכות לדרוש מהרשות המפקיעה כי תתפוס את החזקה בפועל ותשלם את הפיצויים, וזאת לאור מטרת המחוקק למנוע מצב בו הנפקע ממשיך להחזיק במקרקעין שערכם נפגע כתוצאה מההפקעה. נקבע כי אכן נכון הדבר שמועד פרסום הודעת ההפקעה נתפס כמועד הרכישה של הקרקע, ובמועד זה מתגבשת זכותו המטריאלית של בעל הקרקע המופקעת לפיצויים, אולם החובה של המפקיע לשלם את הפיצויים קמה לאחר תפיסת החזקה בפועל. התובענה נדחית שכן החבות לשלם לחברה את הפיצויים טרם השתכללה.

חזרה