פרסומים ופסקי דין

האם פטור מהיטל השבחה יינתן גם בהוספת דירות או רק בהרחבתן?

העוררת מכרה מקרקעין עליהם חלה תכנית השבחה, ובעקבות כך הוציאה לה ועדת תכנון ובניה שומת היטל השבחה. היא הגישה ערר על חיובה בהיטל בטענה כי חל עליה פטור, כיוון שההשבחה במקרה שלה באה לידי ביטוי בהרחבת הדירה הקיימת ולא בהוספת יחידות דיור חדשות. נקבע כי גם בעסקת מכר במסגרתה טרם מומש פוטנציאל ההשבחה, הפטור מההיטל יוענק במקרים של הרחבת דירה קיימת, וההיטל יוטל במקרים של הוספת יחידות דיור חדשות. מכאן, עלתה השאלה כיצד ייבדק הדבר בהתחשב בעובדה כי עת עסקת המכר עדיין לא מומש פוטנציאל ההשבחה, ונקבע כי המבחן הוא השימוש המיטבי באותם מקרקעין- הרחבת הקיים או הוספת חדש, וזה ייבדק לאור בחינת האינטרס הכלכלי של בעל הנכס במועד מימוש המכר. נבחנת הכדאיות הכלכלית לשם ההכרעה- אם במועד המכר היה פועל המוכר לשם מיצוי זכויות- היה הדבר מתבצע במסגרת בקשה לתוספת יחידות דיור או הרחבת הדירה הקיימת. בעקבות המסקנה כי במקרה זה השימוש המיטבי היה הרחבת הדירה הקיימת, הוחלט כי יש לקבל את הערעור ולהעניק לעוררת את הפטור.

 

 

 

ערר 32/15    ברמן מרים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

 

חזרה