פרסומים ופסקי דין

האם פטורה האכסניה מארנונה לאור שימוש תלמידי המדרשה בה?

הוגש ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, שלא לפטור את העמותה מתשלום ארנונה בעד שטחים בהחזקתה המשמשים כאכסניה. העמותה קיבלה אישורים לצורך פטור מארנונה, שמלשונם עולה כי הפטור חל "אך ורק על שטח הנכס המשמש לצורך מדרשה", ומנהל הארנונה סירב להחיל את הפטור על יתרת שטח הנכס המשמש כאכסניה, בטענה כי הוא לא נכלל בשימוש של המדרשה.

 

העמותה טענה, כי האכסניה שהיא מפעילה מהווה חלק אינטגרלי מפעילות המדרשה, וכי במסגרת תכניות שהיא מפעילה המשתתפים שוהים באכסניה ולומדים במקביל במדרשה. לטענתה, השיעור הממוצע של הלנים באכסניה מקרב תלמידי המדרשה עולה על שבעים וחמישה אחוזים.

 

מנהל הארנונה טען, מנגד, כי האכסניה אינה חלק בלתי נפרד מהמדרשה מן הטעם כי היא אינה הכרחית לפעילות המדרשה וכי ניתן להפריד בין השתיים. עוד טען, כי העמותה מפרסמת את האכסניה בקרב הציבור הרחב תחת הקטגוריה "חופשה- נופש" כמקום המציע אירוח תמורת תשלום, בלי להתנות את השהייה בהשתתפות בפעילות במדרשה.

 

נקבע, כי במקרה כזה הרחבת הפטור גם על חלקי הנכס בהם לא מתבצעת הפעילות הפטורה, סותרת את תכלית הפטור, אלא אם כן מדובר בשטחים הכרחיים לפעילות בגינה ניתן הפטור במובן שבלי השטח הנלווה לא תוכל להתקיים הפעילות הפטורה. זה לא מתקיים בעניינינו. הכרעה בשאלת תחולת הפטור על שטח האכסניה לא תלויה בשאלה מהו החלק היחסי של תלמידי המדרשה באכסניה, אלא ממידת הנחיצות של האכסניה לפעילות של המדרשה. הערעור נדחה.

 

 

עמ"נ  35458-01-15   גשר מפעלים חינוכיים נ' מנהל הארנונה של עיריית ירושלים

 

 

 

 

חזרה