פרסומים ופסקי דין

האם פגמים בהחלטת ראש העיר להשעות עובד יביאו לביטולה?

כנגד עובד עיריית אילת נפתחה חקירה פלילית, ובעקבות כך החליט ראש העיר להשעותו מעבודתו עד לתוצאות החקירה. הוא עותר לבית המשפט בבקשה להצהיר כי השעייתו נעשתה שלא כדין. לטענתו, חרג ראש העיר מסמכותו שכן הוא מוסמך להשעותו לתקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים. עוד טוען, כי הגם שקיימת סמכות להשעות עובד שמתנהלת כנגדו חקירה פלילית, נפלו פגמים בהחלטה, שכן מדובר בסמכות שיש להפעילה בשיקול דעת, וכי השעייתו נעשתה ללא ראיות מהימנות, מבלי שהיו ידועים פרטי החקירה, ומבלי שהתחשבו בנסיבותיו האישיות ותוצאות ההשעיה כלפיו.

לטענת ראש העיר והעירייה, מותר להשעות עובד עד למועד מתן החלטה בדבר תוצאות החקירה, וכי גם מבלי שהיו ידועים להם פרטי החקירה, היו רשאים להשעותו. לטענתם, ההשעיה הייתה הכרחית לשמירת הנראות הציבורית ולמניעת פגיעה במשמעת העבודה בשירות הציבורי, וגם אם נפלו פגמים בהליך ההשעיה, הם לא יורדים לשורשה של ההחלטה ומשכך אין לבטלה.

נקבע, ראשית, כי בפני ראש העיר לא הונחה תשתית עובדתית מספקת שהצדיקה את השעיית העובד. נקבע כי אכן לא ניתן משקל לגרסתו, לא נבחנה האפשרות להקטין את הפגיעה בו, ובכך נמצאה החלטת העירייה לוקה בחסר העולה כדי פגם של ממש. פגם נוסף הוא בעובדה כי העירייה וראש העיר הסתפקו בהודעת המשטרה ולא שקלו דבר בעניין המעשה הנטען עצמו. נקבע, כי בבוא העירייה לשקול השעיית עובד, עליה לשקול אינטרסים ציבוריים אולם גם אינטרסים אישיים, כאן לא ניתן כל משקל לגרסת העובד, וההחלטה להשעותו עד תום ההליכים מבלי שקילת כל השיקולים הרלוונטיים נעשתה תוך חריגה מסמכות. בפגמים שנפלו בהחלטת ההשעיה יש כדי להביא לביטולה. העתירה מתקבלת.

 

סע"ש (ב"ש) 22834-02-14 מרדכי מויאל נ' עיריית אילת

 

 

 

חזרה