פרסומים ופסקי דין

האם נפסלה ההצעה הזוכה במכרז של עיריית עפולה?

העותרת, חברת אבטחה ושמירה, השתתפה במכרז בעניין שירותי סיור, אבטחה ושמירה במוסדות חינוך וציבור שפרסמה עיריית עפולה. משנודע לעותרת על זכייתה של חברה אחרת, הגישה עתירה כנגד אותה ההחלטה של העירייה, במסגרתה ביקשה לקבוע כי ההצעה הזוכה היא גרעונית ותכסיסנית ומשכך מבוטלת, ולהכריז על הצעתה כזוכה מתוקף היותה ההצעה הכשרה, הזולה ביותר והעומדת בתנאי הדין והמכרז. לטענתה, על פי תנאי המכרז, מרבית המרכיבים לתמחור הם מרכיבים "קשיחים" שלא ניתן להפחית מהם מאומה. משום שהחברה הזוכה הפחיתה מאותם רכיבים, היא למעשה הכניסה את ההצעה לגדר הצעה גרעונית ולכן יש לפסול אותה. לטענתה ההנחות שניתנו על הרכיבים הקשיחים אסורות הן על פי הוראות המכרז והן על פי דיני העבודה.

 

העירייה מצידה טענה, כי יש לדחות את העתירה מן הטעם של שיהוי, ולגוף העניין, טענה כי ההצעה שהתקבלה איננה גרעונית או מפסידה, ושעמדה בתנאי השכר בהתאם לדין, ומתוקף היותה זולה יותר היא זכתה. טענת השיהוי שתוצאתה פסילת התביעה על הסף נדחתה, משום שנקבע כי אותו השיהוי נעוץ היה במחדלה של הרשות, שכן לא המציאה לעותרת את המסמכים שביקשה, שהיו נחוצים לה כדי להחליט אם להגיש את העתירה או לא. נקבע כי רשות שלא ממציאה מסמכים כאלה, לא תישמע לאחר מכן בטענת השיהוי. לגוף העתירה, נמצא כי אכן ניתנו הנחות ברכיבים ה"קשיחים" מטבלת השכר אשר צורפה למכרז, שכן זו המסקנה והפרשנות היחידה האפשרית לפי לשון המכרז.

 

נקבע כי מדובר בהצעה שחורגת מתנאי המכרז ואינה עומדת בהוראות דיני העבודה ודי באותה החריגה כדי להביא לפסילת ההצעה. יש בה משום כרסום בזכויות עובדים בניגוד לדין, היא אינה מקיימת את תנאי הסף של המכרז, וככזו, דינה להיפסל. מכיוון שכבר נקבע על ידי העירייה כי ההצעות של העותרת ושל הזוכה הן ההצעות היחידות העומדות בתנאי המכרז, ביהמ"ש מכריז על הצעתה של העותרת, כהצעה הזוכה במכרז.

עת"מ 13303-11-16         בן בטחון (1989) בע"מ נ' עיריית עפולה ואח'

 

 

חזרה