פרסומים ופסקי דין

האם מקום בו בוצעה הפרת בניה, ראוי לעכב גם עבודה מותרת?

 

עיריית ירושלים מערערת על החלטתו של ביהמ"ש לפיה הורה לצמצם צו להפסקת עבודות בניה. המשיב, מר שוויקי, קיבל היתר להוספת שתי קומות אולם בנה שלוש, העירייה הוציאה כנגדו צו להפסקת בניה גורף והוא עתר לביטול או צמצום הצו. ביהמ"ש נענה לבקשתו והורה על צמצום הצו ובכך אפשר לו להמשיך את עבודות הבניה בשתי הקומות לגביהן יש היתר. העירייה מבקשת בערעור לבטל את החלטת ביהמ"ש ולהותיר את צו הפסקת העבודות, תוך איסור ביצוע כל עבודה בנכס. היא טוענת כי לאור העובדה כי המשיב בונה בחריגה מן ההיתר שניתן לו, אין מקום רק לצמצם את הצו אלא יש למנוע ממנו להמשיך בכל העבודות בנכס. עוד טוענת העירייה כי מתן ההחלטה האמורה מהווה פרס לעבריין ותמריץ לעברייני בניה להפר את החוק.

לטענת המשיב, אין בצמצום הצו משום פרס לעבריין שכן אינו כובל את ידי העירייה מלנקוט בהליך פלילי, וההחלטה לצמצום הצו מהווה איזון סביר בין הפגיעה באינטרס הציבורי לבין שמירה על אינטרס המשיב וזכויותיו. עוד טוען, כי הגיש בקשה להיתר לגבי הקומה השלישית, וכי בסופו של יום בהעדר הכשרתה יתכן וייאלץ להרוס חלק מהמבנה כנגד השקעה כספית שתהפוך להפסד כספי.

נקבע, כי מקום בו מקבל אדם היתר בניה לשתי קומות ומוסיף שלא כדין קומה שלישית, ראוי כי תעוכב כל עבודה שמתבצעת מכוח ההיתר, לרבות זו המבוצעת בחלקים המאושרים, וזאת על מנת להרתיע הן את המפר עצמו והן עברייני בניה נוספים. יש לראות במבנה מקשה אחת שבוצעו בה עבירות בניה ומתן היתר לעבוד באחד מחלקי המבנה מהווה פרס לעבריין. הטענה בדבר נזקים כלכליים שייגרמו למשיב במקרה של אי קבלת היתר לקומה השלישית לא ראוי שתישמע כי שוויקי עצמו היה אחראי לבניה הלא חוקית והיה עליו לקחת בחשבון הפסד כספי פוטנציאלי. הערעור מתקבל.

ע"פ 40394-07-16 מדינת ישראל נ' מוחיי שוויקי

חזרה