פרסומים ופסקי דין

האם יכשיר ביהמ''ש חוזה שנכרת בניגוד להוראות המכרז?

עיריית אשדוד פרסמה מכרז, במסגרתו נדרש הזוכה הפוטנציאלי לתחזק את מערכת המוקד העירוני שלה. אחד מתנאי המכרז, היה כי תנאי למימוש הזכייה הוא קבלת הכשרה מחברת קוגניפיי, החברה שייצרה את מערכת המוקד. חברת מוטורולה זכתה, ולאחר מכן הודיעה קוגניפיי כי היא מוכנה להכשיר את נציגי מוטורולה בצורה חלקית בלבד. העותרת, שהתמודדה ולא זכתה, טוענת כי התנאי שהזוכה במכרז יקבל הכשרה בכלל התכניות של קוגניפיי בהן נעשה שימוש במוקד היה מהותי, ומוטורולה לא עמדה בו, ועל כן החוזה בין העירייה לבין חברת מוטורולה בטל.

העירייה מנגד טוענת, כי בנסיבות בהן קוגניפיי הפרה את הבטחתה וסירבה לתת את ההכשרה במלואה, יש לאפשר את קיום החוזה עם מוטורולה באמצעות העסקת קבלן משנה שיכשיר את עובדי מוטורולה. היא טוענת כי יש לקבוע שמוטורולה אכן מילאה את התנאי שכן די בקבלת הכשרה חלקית או במילוי תנאי ההכשרה באמצעות קבלן משנה.

נקבע, ראשית, כי על פי לשון המכרז, על הזוכה היה לקבל הכשרה מלאה, ולא ניתן לראות את ההכשרה החלקית ככזו שעומדת בו. חרף זאת, מתקבלת הטענה לפיה יש לאשר את ההתקשרות עם מוטורולה במתכונתה הנוכחית, בה השלמת ההכשרה תתבצע באמצעות קבלן משנה. נקבע כי אין להתעלם מכך שמוטורולה לא עמדה בתנאי בשל נסיבות שלא תלויות לא בה ולא בעירייה, היו אלה נסיבות שלא ניתן לצפותן מראש, וגם יש לתת משקל לכך שבפועל השינוי לא יפגע במטרת המכרז וביעילותו. העתירה נדחית.

עת"מ (ב"ש) 12450-02-17 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' עיריית אשדוד

חזרה