פרסומים ופסקי דין

האם השבחת נכס של אחר מקנה פיצוי וגמול מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט?

תושב קרית עקרון הגיש תביעה לתשלום הוצאות שהוציא בגין הליך של פרצלציה, שביצע במגרש המשותף לו ולנתבעים. הוא יזם את הליך החלוקה מחדש של המגרש לחלקות, משום שרצה להעביר את זכויותיו לצד ג'. בתביעתו, עתר התושב כי הנתבעים ישאו בחלקם היחסי בגין ההוצאות שהוציא, כאשר התביעה נסמכת על שתי עילות, עילה חוזית ועילה מכוח דיני עשית עושר. לגבי העילה החוזית טען כי קיבל הסכמתם של הנתבעים להשתתף בהוצאות בהתאם לחלקם היחסי, וביחס לעילה מכוח דיני עשיית עושר, נטען כי הנתבעים נהנו או ייהנו מביצוע פעולותיו של התושב, שכן חלקותיהם הושבחו בעקבות החלוקה.

הנתבעים טענו, כי דין התביעה להידחות, שכן פעולות התושב לא הועילו להם וגם לא יועילו בעתיד, וכי לא התעשרו על חשבון התובע. הנתבעים הדגישו כי התובע ביצע מדידות והוציא הוצאות עבור רישום בטאבו של חלקותיו בלבד, שכן רצה להשביח את הקרקע השייכת לו לצורך מכירת אחת מחלקותיו.

בית המשפט קובע כי עלה בידי התובע להוכיח את תביעתו על שתי העילות. ראשית, הוכח כי כחלק מפועלו, פנה התובע בבקשה כי ישתתפו הנתבעים בהוצאות הקשורות להליך וקיבל הסכמתם. שנית, לא מתקבלת טענת הנתבעים כי פעולות המדידה של התובע לא הועילו להם והועילו לו בלבד. נקבע כי גם אם התובע ביצע את הפעולות לקידום האינטרס האישי שלו, הרי שהודות לפעולותיו בוצעה חלוקה לחלקות חדשות הניתנות לרישום בטאבו על שם כל אחד מהנתבעים. במובן זה ניתן לקבוע כי הנתבעים הפיקו תועלת בעלת ערך כלכלי מפעולותיו, ומכוח דיני עשיית עושר, התובע זכאי להחזר מן הנתבעים בגין חלקם היחסי בהוצאות הליך הפרצלציה, ולגמול כספי בגין מאמציו ובגין הזמן שהשקיע. התביעה מתקבלת.

תא"מ (רמ') 8878-11-11 אהרן שמיר נ' עוי צברי

חזרה