פרסומים ופסקי דין

האם הסתרת נוף לדירות עתידיות היא סיבה למנוע תמריצים מכוח תמ''א 38?

ועדת תכנון ובנייה חיפה החליטה להעניק היתר להרחבת דירות מכוח תמ"א 38 בתנאים, שאחד מהם הוא ביטול הקומה העליונה המוצעת בשל הסתרה הנגרמת לדירות בסביבה. על אותה החלטה הוגש ערר, בו נטען כי הוועדה לא ביססה את נימוק ההסתרה- שאין בתוספת הבנייה בפועל כדי ליצור הסתרה לאיזה מהמבנים השכנים, ומה גם שאף אחד מאותם מבנים לא התנגד לבקשה. הועדה טענה, כי החליטה לבחון את משמעות התוספת כלפי כל הרחוב בהנחה שעוד בניינים יבקשו להוסיף קומות, ושלמעשה ההוספה האמורה תחסום את הנוף גם לרוב הדירות שיתווספו בעתיד. לעניין זה טענה הועדה כי אמנם במסמך המדיניות הרלוונטי לאזור ישנה הסכמה עקרונית לתוספת כפי שהוצעה, אולם כל תוספת כפופה לבדיקות פרטניות של הסתרה אד הוק. ביהמ"ש קובע, כי ההחלטה האמורה של הועדה היא בעצם תוצר של מדיניות חדשה שהתוותה הסוטה ממסמך המדיניות המאושר, כזו שעל פיה התוספת לא תאושר על מנת למנוע הסתרה לדירות שייבנו בעתיד. אותה מדיניות, כך ביהמ"ש, לא פורסמה וספק אם ניתן להתייחס אליה כמחייבת, ובכל מקרה לא יכולה לאיין את הקבוע במסמך המדיניות המאושר. מטרת החלטת הועדה איננה להגן על דיירי הבניין הקיימים, אלא להגן על נוף לדירות עתידיות, ומניעת הסתרת נוף לדירות עתידיות אינה טעם למנוע תמריצים מכוח תמ"א 38. ההנמקה של הועדה המקומית לא התייחסה למבנה הספציפי אלא התכוונה לקבוע קו מנחה לרחוב ולבקשות עתידיות. משנימוקה של הועדה להפחתת הקומה לא יכול לעמוד, התנאי האמור מבוטל.

 

ערר 274/16   נורה יזמות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה

 

חזרה