פרסומים ופסקי דין

האם הליכי גביה מנהליים עוצרים את מירוץ ההתיישנות לגבי הגשת תביעה אזרחית?

התקבלה תביעה של עירית חדרה כנגד תושב, לתשלום חובות ארנונה וחובות נוספים בסכום של מאות אלפי שקלים שנוצרו מאז שנת 1996. בפסק הדין אושרה החלטת ביניים, לפיה נדחתה טענת התיישנות אותה העלה התושב. העיריה נקטה לראשונה בהליכי גביה מנהליים כנגדו בהתראה שנשלחה בשנת 2009, ולפיכך קבע בית המשפט כי רק חוב שנוצר למעלה משבע שנים לאחר משלוח התראה זו התיישן, וחובות אחרים שנתבעו לא התיישנו.

לטענת התושב, שגה בית המשפט עת שקבע שהליכי גביה מנהלית עוצרים מרוץ התיישנות גם כאשר מבקשת העיריה להגיש תביעה אזרחית. זאת ועוד, טען כי גם אם הליכי גביה מנהליים כן עוצרים מרוץ התישנות בנוגע לתביעה אזרחית המוגשת לאחר נקיטתם, עדיין שגה ביהמ"ש כשקבע מהו אותו מועד עוד בהחלטת הביניים בטרם נשמעו ראיות. עוד טען, כי לא נבדקו טיב הליכי הגביה המנהליים שהתנהלו לצורך קביעת מרוץ ההתיישנות.

העיריה טענה, כי הלכה פסוקה היא שעיריה רשאית לנקוט הן בהליכי גביה מנהליים והן בהליכי תביעה אזרחית, ונקיטת הליכים אלו ואלו מפסיקים מירוץ התיישנות. עוד טענה, כי הליכי הגביה שננקטו היו שוטפים ורציפים, כאשר המערער מודע לחובותיו לעיריה.

נקבע, ראשית, כי בית המשפט אכן הסתמך על החלטת ביניים מבלי שנשמעו ראיות ומבלי שנידונו לגופן טענות המערער באשר לאופן נקיטת הליכי הגביה המנהליים, ולכן גם אם היה ממש בקביעה לפיה יכולים הליכי גביה מנהליים לעצור את מירוץ ההתיישנות, עדיין היה מקום לבדוק לאור ראיות האם ננקטו הליכי גביה ראויים. משלא נעשה כן, יש להחזיר את הדיון לביהמ"ש קמא. כך הוא הדין גם לגבי המועד הקובע. נקבע כי חובה היה על בית המשפט לשמוע ראיות ולבחון מחדש את החלטת הביניים. אשר לשאלה אם הליכי גביה מנהליים ראויים יכולים לעצור את מרוץ ההתישנות ולאפשר הגשת תביעה אזרחית, נקבע כי טרם הוכרעה בפסיקה, אולם דעתו של ביהמ"ש היא כי אין בהליכים אלה כדי לעצור מירוץ התיישנות גם לעניין תביעה אזרחית. הערעור מתקבל ומוחזר לדיון בביהמ"ש קמא.

ע"א (חי') 35892-09-16 פרץ חיים נ' עיריית חדרה

חזרה