פרסומים ופסקי דין

האם הוציאה הועדה צו הריסה למבנה שלא עונה על ההגדרה ''בניין''?

סטודנט משנקר הגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, שהוצא ע"י הועדה לתכנון ובניה חדרה. הצו התייחס ל"מבנה על גלגלים בשטח של כ-12 מ"ר, ללא לוחית רישוי וללא היתר, בקרקע ללא תכנית בנין עיר מפורטת". לשיטתו של הסטודנט, אין מדובר כלל בבניין, לא ניתן להוציא לגביו צו הריסה מנהלי והוא מבקש לבטלו.

לטענת הסטודנט, המבנה נשוא הצו הינו קרון המהווה כלי רכב ולא "בניין", והוא רק החל ליצור את המבנה העתיד לקבל רישיון כדין מטעם משרד הרישוי בבוא העת. לטענתו, היצירה מתבצעת במהלך סופי שבוע, והוא מזיז אותו מעת לעת בהתאם לצרכיו (חיבורים לחשמל, מים וכיו"ב) ובזמנים בהם אינו עובד עליו הוא מסיעו למקום סגור ומוגן.

לטענת הועדה, בהתאם לחוק התכנון והבניה, הקרון נשוא הצו מהווה "בניין" לכל דבר ועניין, הן במצבו ה"סגור", והן לאחר פתיחתו, כשהוא הופך ממבנה על גלגלים בשטח של 12 מטר למבנה בשטח של כ 50 מטר הנתמך על ידי מוטות כבסיס וכקיבוע לקרקע. לטענת הועדה, העברת הקרון ממקום למקום אינה אלא נסיון לחמוק מיסוד הקביעות בפסיקה, לפיהן הצבה אף היא הקמה, והעובדה שמבנה לא מחובר דרך קבע לקרקע אין בה לשלול פעולת הקמה.

נקבע, כי יישום מבחני הפסיקה מוביל למסקנה כי לא מדובר בבניין הטעון היתר בניה, שכן מדובר בסיטואציה של בניית מבנה נסיוני למטרה עסקית ולא למטרת הצבתו הצבה של קבע במקרקעין נשוא הצו. הסטודנט הצליח להוכיח כי אין בכוונתו להשאיר את הקרון במקרקעין הנדונים. נקבע כי הריסת המבנה רק מפני שניתן להשתמש בו גם כמבנה למגורים נראית כהחלטה העלולה לגרום לסטודנט פגיעה משמעותית שלא לצורך, ובית המשפט מורה על ביטול צו ההריסה.

בב"נ (חד') 62176-03-17 בר ברא"ז נ' ועדה מקומית לתכנון חדרה

חזרה