פרסומים ופסקי דין

האם בצדק החליטה הועדה לנתק בנין מאוכלס מחשמל וממים?

דיירי בנין ברמת גן והחברה שבנתה אותו, עותרים לבית המשפט לביטול החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה, בדבר ההוראה להפסיק לספק לו חשמל ומים. הבנין האמור אוכלס טרם ניתן לו היתר אכלוס בדמות של טופס 4. לטענת העותרים, הבנין קיבל את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת הטופס מלבד אישור יועצת התנועה העירונית, בשל אי התקנתם של מכפילי חניה, שלטענתם לא מהווה מפגע בטיחותי. מאחר שזוהי המניעה היחידה לקבל את הטופס, הובטח להם, לטענתם, אישור אכלוס זמני. מכאן, טוענים העותרים כי החלטת הועדה לנתק את השירותים האמורים היא שרירותית, בלתי סבירה, ומתעלמת מזכותם לקיום מינימאלי. הם לא חולקים על סמכותה של הועדה להורות על הניתוק, אלא לטענתם השימוש בסמכות צריך להיעשות במקרים חריגים וקיצוניים.

לטענת הועדה, לא כך הם פני הדברים, שכן קיימים במקום ליקויים רבים נוספים שיש בהם כדי לסכן את בטיחות הציבור, כגון בורות במקום מתקני חניה, פיר עשן בגובה לא תקני, לוחות חשמל חשופים, גובה תקרה נמוך מדרישות הדין ועוד. לטענת הועדה, בהתאם לממצאים אלו ניתנה ההוראה לנתק את החיבורים הזמניים של המים והחשמל, חיבורים שאושרו מלכתחילה לצרכי עבודות הבניה בלבד.

נקבע, כי די בליקויים שפורטו בהודעת הועדה כדי להצדיק את מהלכה. נקבע כי אמנם הציעה חברת הבניה פתרונות שונים לליקויים האמורים, אלא שמבחינת הדין, אין בהצעת פתרונות שטרם נבחנו ואושרו כדי לקבל את העתירה, ולתת הכשר למצב בו חברת בניה מאפשרת אכלוס של בנין שנבנה על ידה טרם קבלת טופס אכלוס, על דרך הותרת חיבורו הזמני לחשמל ומים. יחד עם זאת, מתוך התחשבות בדיירים, ביהמ"ש נותן לחברה שהות מסוימת להסדרת הליקויים. העתירה נדחית בכפוף לעיכוב ביצוע ההחלטה באופן שלא יינקטו פעולות ניתוק קודם ליום 1.8.17.

עת"מ (ת"א) 30455-01-17 א.ב אלרואי 45 בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

חזרה