פרסומים ופסקי דין

האם בעקבות הפגם הנטען בקליטתו לעבודה, לא ישולם לתובע שכר?

התובע נקלט לעבודה בתנועת הליכוד, על ידי עובדת שהציגה עצמה בפניו כמנהלת לשכת יושב ראש התנועה. ממועד קבלתו לעבודה, שולם לו שכר בהתאם למוסכם. לאחר מכן, ללא התראה, הפסיקה התנועה לשלם לו את שכרו, וניתנו לו הבטחות כי העניין יוסדר. התובע המשיך לבצע עבודתו כאשר איש מטעם התנועה לא עדכן אותו על הקשיים בנוגע לקליטתו לעבודה. כחודשיים לאחר שהפסיקו לשלם לו שכר, נמסר לו כי הוא אינו עובד של התנועה וכי כלל לא התקבל לעבוד שם. בעקבות כך עתר לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות. הנתבעת טענה מנגד, כי לא שררו בין הצדדים יחסי עובד מעביד מאחר העובדת הבכירה לא הייתה מוסמכת לקבל אותו לעבודה.

 

נקבע, כי לאור העובדה כי לא נאמר לתובע דבר בכל הנוגע לפגמים שנפלו בקבלתו לעבודה, ולאור העובדה כי הוא עבד בפועל בכל התקופה מושא המחלוקת, הוא זכאי לשכר עבודה וליתר הזכויות הנלוות. התנועה לא הצליחה להוכיח את העובדה כי התובע התקבל לעבודה שלא על ידי גורם מוסמך, אולם נקבע כי גם אם הייתה מצליחה, הרי שגם אז לא היה מקום לדחות את הבקשה לקבל שכר כאמור, וזאת, בהסתמך על הקביעות העובדתיות בנוגע למצג שהוצג כלפי התובע, ובשים לב לעקרונות תום הלב, שהיה מקום להחילם על היחסים בין הצדדים. התובע לא ידע ולא צריך היה לדעת על אפשרות החריגה הנטענת של העובדת מהרשאתה, שעה שהיא נתנה לו התחייבויות לשלם את שכרו ובנסיבות בהן הוא קיבל שכר כדין מהנתבעת.

 

סע"ש 11219-03-13  זאב פלדמן נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית

 

 

 

 

חזרה