פרסומים ופסקי דין

האם בעקבות גביית חובות עבר לא תעמוד לעירייה הגנת החדילה?

 

הוגש ערעור על החלטת המחוזי לאשר תובענה ייצוגית כנגד עיריית רחובות, בה נטען כי היא גבתה ביתר בעבור היטל סלילה. העותרים טענו, כי נפלה טעות אריתמטית מהותית בחישוב התעריף של ההיטל החדש, וזאת, מכיוון שלטענת העותרים בעת החישוב נלקחו בחשבון נתונים שגויים בנוגע לשטחי בניינים ומגרשים שיהיו קיימים בשטח העירייה בעתיד. משכך, לטענת העותרים, נעשתה טעות בחישוב שעל בסיסו נקבע גובה ההיטל וההיטל שנגבה בפועל גבוה מדי. העירייה, מנגד, טענה כי לא נפלה טעות בחישוב, אולם גם אם כן- שהיא כבר חדלה מלגבות את ההיטל בתעריף השגוי, ומשכך טוענת כי אין לאשר את בקשת התובענה הייצוגית נגדה לאור הגנת החדילה העומדת לה מכוח חוק תובענות ייצוגיות. מכאן הערעור. העותרים טענו, כי לא עומדת לעירייה הגנת החדילה משום שהיא ממשיכה לגבות חובות עבר ממי שחויבו בהיטל סלילה על פי התעריף הישן והשגוי לכאורה. בית המשפט מקבל את טענת העותרים בכל הנוגע לחישוב השגוי על בסיסו נקבע גובע ההיטל, וגם את טענתם ביחס לחדילה. נקבע כי לא תידחה הבקשה להגשת תובענה ייצוגית נגדה בעקבות החדילה שכן לא ניתן לראות בה כמי שחדלה כל עוד היא ממשיכה לגבות חובות ממי שחויבו בהיטל סלילה על פי התעריף טרם שינויו.

 

בר"מ  7701/16                    עיריית רחובות נ' יעל הרמן

 

חזרה