פרסומים ופסקי דין

האם בדין נדחתה בקשתה של חברת בזק להקמת תורן אנטנות?

 

חברת בזק הגישה ערר, בגין החלטה שלא לאשר הקמת תורן אנטנות על גבי גג מבנה. בזק טענה כי הבקשה להקמת התורן, תואמת את תכנית המתאר הארצית לתקשורת (תמ"א 36), ועל כן החלטת ועדת הערר גובלת בחוסר סמכות. הערר נדחה על יסוד נימוק נופי אדריכלי, תוך שנקבע כי התורן החדש אינו "מתאים אסתטית וראוי אורבנית". על כך עותרת בזק לבית המשפט.

לטענת בזק, המבנה נשוא הבקשה משמש כמתקן הנדסי לאספקת שירותי תקשורת שנים רבות, ולנוכח רצונה של בזק, בעידוד עירית פתח תקווה, למצוא מקום לתורן האמור, הוגשה הבקשה למקמו שם. לטענת בזק, הנמקת הועדה איננה סבירה, שכן לפי תמ"א 36 יש לבזק זכות להקים תורן אנטנטות על גג נכס, וההחלטה לא מתיישבת עם מטרת התמ"א, שהיא הקמה יעילה ומהירה של מתקני שידור ללא תלות במגבלות הגובה שקיימות בתכניות אחרות.

לטענת הועדה, תקנון תמ"א 36 מקנה סמכות למוסד התכנון לבחון גם שיקולים של פגיעה בחזות הכללית של הסביבה, והיא הגיעה למסקנה כי אין מקום לאפשר הקמת תורן בגובה 31 מטרים על בנין של 16 מטרים. לטענתה, בזק יכולה להסתפק בשימוש בתורן נמוך יותר. עוד טענה כי מראהו של תורן אנטנות המתנשא לגובה של עשר קומות הוא קיצוני לסביבה.

תמ"א 36 היא התכנית שמסדירה את הקמתם של "מתקני שידור קטנים וזעירים". לפי התכנית, בין יתר השיקולים שעל מוסד התכנון לשקול מצוי השיקול הנופי, והמחוקק יצר נוסחת איזון בין המטרה הראשית של תמ"א 36 לבין מניעת פגיעה בריאותית וסביבתית. לצורך הגשמת אותה מטרה נקבעו הוראות וביניהן אדריכליות באשר למיקומי אנטנות.

נקבע, כי בהינתן שמוסד התכנון הוסמך ואף חויב לשקול שיקולים נופיים אדריכליים, עסקינן בסוגיה המצויה בתחום שיקול דעתו. ועדת הערר קיימה הליך מנהלי תקין, ודחתה את הערר בהחלטה מנומקת וסדורה כשקבעה כי בניית התורן החדש לא נועדה לאפשר לבזק לעמוד במחויבותיה כספק תקשורת, וכי בניית תורן כה גבוה היא חסרת פרופורציה ולא משתלבת בנוף. נקבע כי הוראות תמ"א 36 לא מחייבות מתן היתר לבקשה, נהפוך הוא, ההוראות מחייבות עריכת איזון של הצורך ההנדסי בהתקנת מתקני השידור עם ערכים חשובים אחרים שהם מניעת קרינה ומזעור הפגיעה בסביבה ובנוף. נקבע כי בזק יכולה לספק את שירותי התקשורת גם מבלי להקים את תורן האנטנות החדש. העתירה נדחית.

ת"מ (מרכז) 20905-03-17 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז

חזרה