פרסומים ופסקי דין

בית המשפט חייב באופן אישי מנכ''ל של חברת השקעות נדל''ן, בהשבת כספו של משקיע, כיוון שרימה אותו

קברניט אל-על לשעבר, יצחק ניר, אשר התקשר בסדרת הסכמים עם הנתבעים, חברת טי.ג'י.איי, השקעות נדל"ן בע"מ, מנהליה, וחברות קשורות פנה לבית המשפט בבקשה להצהיר כי ההסכמים שנכרתו בין הצדדים בטלים וכי עליהם להשיב לו 660,000 שקלים.

בשנת 2009 נוצר קשר בין הקברניט לבין נציגי חברת טי.ג'י.איי השקעות נדל"ן, שהציעו לו להשקיע במיזם נדל"ני בקוסטה ריקה. לאחר מספר פגישות, חתם הקברניט על מסמך הצטרפות למיזם כשותף, והעביר לנתבעים תשלום. לטענת הקברניט, מדובר בתרמית מאורגנת ובשיווק אגרסיבי, שמטרתו גזילת כספים ממשקיעים תמימים, תוך הצגת מצגי שווא לגבי תשואה שנתית של 8%. לטענתו, לאחר קבלת כספי ההשקעה, נוהגים הנתבעים לשלם תשלום אחד או שניים בגין התשואה המובטחת, ואז "להיעלם". בנסיבות העניין, יש לטענתו לחייב באופן אישי את בעל השליטה בחברה יוסף טוביהו ומשווק העיסקה לתובע, מנשה (מני) חי מתן.

הנתבעים מצידם מכחישים מכל וכל את טענותיו של הקברניט וטוענים, כי מדובר בסיכון עסקי לגיטימי, ולא ניתנה כל התחייבות לתשואה מסוימת. לכל היותר מדובר בטעות בכדאיות העסקה ולא בתרמית. עוד נטען כי מר טוביהו ומר מתן לא התחייבו כל התחייבות אישית כלפי הקברניט ולכן אין עילה אישית לתביעה נגדם. מר טוביהו כלל לא היה שותף בפגישות עם הקברניט טרם חתימת ההסכמים עמו ולא ניהל אתו מגע ישיר. לגבי מר מתן נטען, כי הוא סוכן ועובד שכיר בחברה אשר שיווקה את המיזם ופעילותו הסתכמה בשיווק המיזם בהתאם לחומר שנמסר לו.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי מסמך ההצטרפות ויתר ההסכמים שנחתמו בין הקברניט לנתבעים מבוטלות, כיוון שהם תולדה של מסכת עובדות כוזבות, שהוצגו בידיעה שהן כוזבות ומתוך קלות ראש, במטרה להטעות ולהוציא כספים במרמה. מסמך ההצטרפות נוסח בצורה גורפת ומגמתית, על-מנת לגרום לתובע לחתום עליו ולהשקיע ממון רב, תוך שהוא מסתמך על מצגים אלו. עוד קבע בית המשפט, כי נסיבותיו החמורות והחריגות של המקרה, מצדיקות הרמת מסך וייחוס חובות החברות הנתבעות כלפי הקברניט לבעל השליטה, מר טוביהו. החובה לנהל מו"מ בתום לב לפי סעיף 12 לחוק החוזים, חלה גם על האורגנים ונושאי המשרה בחברה. מר טוביהו, כמנהל ובעל השליטה בחברות, הוא "המוציא והמביא" בקבוצת החברות, אשר עסקה בשיווק, בייזום, בשליטה ובפיתוח המיזם. הוא אחראי גם לפעולות השיווק שנעשו כלפי התובע ומצגי השווא שהוצגו במסגרתם וכן היה חלק עיקרי בתרמית שנעשתה כלפי הקברניט, בהיותו "ראש הפירמידה" שפעלה בהונאה ותוך הצגת מצגי שווא. על אף עקרון האחריות המשפטית הנפרדת, כאשר מדובר באשכול חברות, הנשלטות כולן על ידי אחד, במשרד אחד, ברוב של 70%, הרי שניתן לומר שמר טוביהו הינו המוח שמאחורי מכלול הפעילות העסקית.

כמו-כן, מצא בית המשפט, כי מר מתן, אשר לא מסר את עדותו במהלך המשפט, היה זה שהציג לקברניט מצגי שווא, בטרם חתם על מסמך ההצטרפות, ולכן יש לראות בו כחב כלפי התובע באופן אישי בכל הנזקים שנגרמו לקברניט כתוצאה מהם. בית המשפט קבע, כי על הנתבעים להשיב לקברניט את הסכום ששולם על-ידו בצירוף ריבית והצמדה, פיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה לו ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של כ-650,000 ?.

ת"א 40676-05-11 ניר נ' טי.ג'י.איי השקעות נדל"ן בע"מ ואח'

ניתן ביום [15.12.2014] בבית משפת השלום בהרצליה בפני כב' השופט יעקב שקד

חזרה