פרסומים ופסקי דין

בית המשפט הורה ליזם להשיב 1.5 מיליון דולר למשקיע, כיוון שהשתמש בכספו למטרות אישיות

תביעה לסעדים כספיים והסרת קיפוח של בעל מניות מיעוט, שהגיש המשקיע האמריקאי לורנס דינר,  אשר העביר 1.5 מיליון דולר להקמת מיזם תיירותי, באמצעות חברת שלום כפר נופש צפון והיוזם מקסים רון מלכה.

במהלך השנים 2006-2008, חתם דינר עם החברה ועם מלכה על שלושה הסכמים, לפיהם רכש 10% במיזם, אחוזים אשר יתורגמו בהמשך לשיעור החזקת מניות בחברה. בשנת 2009, פנה מלכה לדינר בבקשה לתוספת כסף, כיוון שבלעדיו קיומו של הפרויקט מוטל בספק. לאחר בדיקת דו"חות החברה, התברר כי כספים שהעביר דינר לחשבון החברה שימשו למטרות אישיות, בין השאר לרכישת ביתם הפרטי של מלכה וזוגתו בשכונת דניה בחיפה ורכישת מסעדה.

לטענת דינר, מלכה הוליך אותו שולל לאורך כל הדרך והציג בפניו מצג שווא בחוסר תום לב ותוך הפרות יסודיות של ההסכמים. לטענתו, מתוך הסכום הכולל שהשקיע, רק כ- 20% שימשו לקידום הפרויקט ופעילות החברה. לטענת דינר, במעשיו ובמחדליו הפר מלכה את חובת הזהירות שהוא חב כלפיו כבעל מניות מיעוט בחברה ולכן, הוא זכאי לביטול ההסכמים ביניהם ולהשבה מלאה של הכספים שהושקעו על-ידו.

לטענת מלכה, ההסכמים שנחתמו בינו לבין דינר, לא היו הסכמי השקעה, אלא רכישה של 10% מהחברה. בשום מקום בהסכמים לא רשום, כי הסכומים שישלם דינר יועברו באופן בלעדי לפרויקט או לחברה. לאחר שנחתם ההסכם, היה ביכולתו לקחת את כל הכסף שהועבר אליו לכיסו האישי, אך מכיוון שהיה בהליכי חדלות פירעון והוצא צו לכינוס נכסיו, לא היה ביכולתו להפקיד כספים בחשבון הבנק שלו, ועל-כן הכספים הופקדו בחשבון החברה. לטענתו, דינר היה מעורב כל הזמן בנעשה בפרוייקט ומינה אנשים מטעמו לייצוג האינטרסים שלו בארץ והסיבה האמיתית להגשת התביעה, היא סכסוך שפרץ ביניהם על רקע דרישתו של מלכה, לתשלום יתרת חובו של דינר עבור רכישת עשרת האחוזים, על סך כ-600 אלף דולר.

בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע, כי דינר זכאי לביטול ההסכמים עם מלכה והחברה, יש לראות בכתב התביעה הודעת ביטול ועל הנתבעים להשיב לתובע את כספי השקעתו בחברה, בתמורה למניותיו. אין ספק כי התובע השקיע בחברה כספים רבים והיה לו עניין רב בפעילותה ובפרוייקט הנופש התיירותי שקידמה. שלושת ההסכמים שנחתמו בין הצדדים מעידים אף הם, כי דינר השקיע כספים בפרויקט בתמורה ל- 10% ממניותיה ולא יועדו לכיסו הפרטי של מלכה. במהלך המשפט, הצטיירה תמונה, כי מלכה והחברה הפרו את החוזים, הפרות חוזרות ונשנות, כאשר מרבית הכספים שהשקיע דינר הועברו מחשבון החברה לפעילויות שבינן לבין פרויקט כפר הנופש אין ולא כלום. כמו-כן, קיבל בית המשפט את טענתו של דינר ביחס לקיפוח בעל מניות מיעוט, וקבע כי הוא זכאי למרבית הסעדים אותם ביקש בכתב תביעתו.

ת"א 17998-08-13 דינר נ' מלכה ואח'

ניתן בבית המשפט המחוזי ביום [18.12.2014] בפני כבוד השופט דר' עדי זרנקין

חזרה