פרסומים ופסקי דין

בית הדין קנס את חברת אלדן ב-50,000 שקלים, עבור פגיעה בהליך ההתארגנות של עובדיה

בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי ובקשה לצו זמני למניעת פגיעה בהליך התארגנות העובדים המורה לאלדן להימנע מנקיטת כל פעולה שיש בה כדי להשפיע או לפגוע בהליך התארגנותם של עובדיה, צו המחייב את אלדן בתשלום פיצוי כספי בסך 1.6 מיליון שקלים, עבור פגיעתה בהתארגנות.

לטענת ההסתדרות, מנסה חברת אלדן לעשות ככל יכולתה על-מנת לסכל את ניסיון ההתארגנות של עובדיה. מנהלים בדרגות ביניים ומנהלים זוטרים בחברה התבטאו בגנות ההתארגנות ההסתדרות העובדים הלאומית וניסיונות רבים נעשו לשכנע עובדים, שלא להצטרף לארגון, או לבטל את הצטרפותם באמצעים שונים, לרבות בדף הפייסבוק של החברה. לטענת חברת אלדן, כבר מהשלבים הראשונים בהם נודע להנהלה על ניסיונות התארגנות, התקבלה החלטה ע"י מנכ"ל החברה לאפשר לעובדים בלבד להכריע האם רצונם להצטרף לארגון. בהתאם לכך ניתנה הנחיה ברורה לכל המנהלים לפיה חל איסור חמור על כל התערבות של מנהלים בפעילות ההתארגנות.

בית הדין קיבל את הבקשה בחלקה וקבע, כי מדובר במעשים של מנהל בכיר אחד ושלושה מנהלים זוטרים באלדן, אשר גובו ב"שתיקה" של ההנהלה הבכירה. יחד עם זאת, אף כי מדובר ביותר ממקרה אחד, לא ניתן לדבר על "שיטה". כמו-כן, יש להביא בחשבון כי לאחר שהתקיים הדיון הראשון בתיק וניתנו הוראות לאלדן, ההפרות פסקו כליל.

נוסף לכך אלדן יכולה הייתה לטעון לספק בעניין דרך הפעולה הנכונה, בכל הנוגע לדף הפייסבוק, אשר נועד להתבטאויות העובדים. לא ניתן לדרוש מן ההנהלה הבכירה לצנזר את דף זה, כדי להגן על זכות התארגנות, כי אז עלולה להיווצר פגיעה אחרת בחופש הביטוי של העובדים. ההתנהגות הנדרשת ממעסיק סביר היא להבהיר באותו אמצעי תקשורת את עמדתו בעניין, שאינה כדעתם של אותם עובדים/מנהלים. דבר זה לא נעשה.  

בית הדין קבע, כי במקרה זה אין מקום לפסוק פיצוי נפרד עבור כל אחת מההפרות, וחייבו את אלדן בתשלום פיצוי של 50000 ?.

ס"ק 55211-02-14 הסתדרות העובדים הלאומית נ' אלדן תחבורה בע"מ

ניתן ביום [06.01.2014] בבית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו בפני כב' השופטת עידית איצקוביץ

חזרה