פרסומים ופסקי דין

בית הדין קבע, כי בנק רשאי לקצץ בתשלום בונוס של עובדים ששבתו

בית הדין לעבודה, נדרש להכריע בשאלה האם זכאים עובדי הבנק לבונוס שנתי, למרות העיצומים הננקטים בבנק?

בעקבות הישגי הבנק הבינלאומי בשנת 2013, החליטה הנהלת הבנק לחלק לעובדים בונוס. במסגרת סכסוך עבודה שהוכרז בין הבנק לעובדיו, הושבתו סניפים או יחידות מסוימות מעת לעת. שכרם של העובדים נוכה ע"פ ימי השביתה בפועל ומכתב נשלח לכל פקידי הבנק, שהודיע כי ימי השביתה יקוזזו מהבונוס. ועד הבנק השיב, כי הקיזוז הוא בניגוד לדין ופוגע בעובדים ובזכותם לשבות. הבנק דחה את הטענה, וטען שמעמד הבונוס שווה למעמד שכר העבודה, ועובד ששובת אינו זכאי לבונוס עבור אי עבודה.

בית המשפט קיבל את הבקשה בחלקה וקבע, כי הבנק היה רשאי להפחית את הבונוס על פי ימי העיצומים או השביתות, אולם הוא איננו רשאי לנכות באופן קולקטיבי ללא אבחנה בין עובד לעובד. מול זכותו של העובד לשבות עומדת זכותו של המעביד שלא לשלם שכר ותוספות אחרות, עבור ימי שביתה. לעובדים שמורה הזכות לנקוט בצעדים ארגוניים כחלק ממשא ומתן על-מנת לסייע במימוש דרישותיהם, אולם גם למעסיק שמורה הזכות להגן על עסקו ולצמצם נזקים שנגרמו בגין צעדי העובדים. משכך, אין בתשלום החלקי של הבונוס משום פעולה של רמיסת זכות השביתה, אלא חלק מפעילות לגיטימית למזעור נזקים כלכליים. בונוס ניתן כאות והערכה לעבודה איכותית, מאומצת שתוצאותיה משפיעות על רווחיות המעסיק. היה והעובדים אינם תורמים בצורה יוצאת דופן, אלא אף ממעיטים מערך העבודה, רשאי המעסיק לצמצם נזקיו, כלומר לא לשלם את הבונוס.  זאת ועוד, ששביתה חלקית או עיצומים עשויים לעתים לפגוע יותר מאשר שביתה מלאה. השביתה החלקית או העיצומים הם לעתים בהפתעה: בזמנים ובמקומות משתנים, המקשים על המעסיק להיערך כראוי, ולצמצם את מידת הפגיעות של עסקיו. גם לקוחות נפגעים מאחר ואינם יודעים מתי שירותי הבנק יעמדו לרשותם ויוכלו לקבל שירות.

יחד עם זאת, הבנק אינו רשאי לנכות באופן קולקטיבי ללא אבחנה בין עובד לעובד ולכן יש לערוך חישוב מחדש של הפחתת הבונוס באופן יחסי עבור ימי העיצומים אותם נקט כל עובד ועובד.

ס"ק 24182-04-14 הסתדרות העובדים החדשה – הסתדרות המעו"ף – חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח נ' הבנק הבינלאומי בע"מ

ניתן ביום [23.11.2014] בבית דין אזורי לעבודה בת"א יפו לפני כב' השופטת  ד"ר אריאלה גילצר-כץ – אב"ד

חזרה