פרסומים ופסקי דין

בהעדר נימוקים של ממש חייבת העירייה עפ''י חוק למסור לאזרח מידע בעל אופי ציבורי

עתירה לפי חוק חופש המידע, להורות לעיריית חיפה להעביר לעיון העותרת והציבור הרחב את לו"ז ויומן ראש עיריית חיפה וכן את תוכן ופרטי הפגישות והישיבות שקיים בתקופה מסוימת.

בהעדר נימוקים של ממש לשלילת חופש המידע וככל שאין חל אחד הסייגים לחובת גילוי המידע שפורטו בחוק, חייבת הרשות למסור לאזרח מידע בעל אופי ציבורי.

החומר המבוקש ע"י העותרת אכן הינו חומר רב הנפרש על פני תקופה יחסית ארוכה והעיריה אכן מצביעה על אינטרס ציבורי כללי, אך מדובר בחומר שניתן להדפיסו בקלות יחסית.

העירייה לא הוכיחה כי הכנת החומר לשם העתקתו דורשת הקצאת משאבים בלתי סבירה אשר תשבש את עבודתה. נראה כי אם יעשה שימוש באמצעים הטכנולוגיים הפשוטים שזמינים אצל המשיבה, באופן שוטף בדרך של סימון פעילויות ביומן כגלויות או כחסויות, לא יהיה כל קושי בעריכת ביקורת ציבורית על היומן בכל עת וללא צורך בהשקעת משאבים חריגה. העירייה תוכל להשחיר פרטים שלא ניתן להעבירם או שאין חובה להעבירם לעותרת.

עת"מ 11259-08-15 הצלחה - התנוכה הצרכנית לקידום חברה כללכלית הוגנת ( ע"ר 580490902 ) נ' עיריית חייפה ואח'

חזרה