פרסומים ופסקי דין

אין מקום לדון בטענות משפטיות נוספות שהועלו במסגרת בקשה להכרה בתביעה כייצוגית כאשר הבקשה אינה עומדת בדרישות להכרה כבייצוגית

הבקשה להכרה בתביעה כייצוגית בטענה כי חברת רמי לוי – שיווק השקמה בע"מ מטעיה צרכנית כאשר היא מחייבת לקוחותיה ב"דמי פיקדון", ברכישת משקאות על סוגיהם השונים, בנוסף ובנפרד מהמחיר המצוין על המוצר, ובכך הציגה בפניו מצג שווא ביחס למחירו של המוצר, תוך הפרת הוראת חוק הגנת הצרכן.

בית המשפט קיבל את טענות הנתבעת בייצוג של משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל ולא אישור את הבקשה להכרה בתביעה כייצוגית.

בפסיקתו קבע בית המשפט כי בקשת האישור להכרה בתביעה צריכה לעמוד עומדת בתנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק התובענות הייצוגיותעל הבקשה להידחות מאחר והמבקש לא הציג תשתית ראייתית לכאורית לכך שהמשיבה נוהגת שלא לסמן על כלל מוצריה מחיר הכולל את "דמי הפיקדון" וכי קיימת "קבוצה" שקמה לה עילת תביעה וקימת אפשרות סבירה שהשאלות העובדתיות והמשפטיות המשותפות, יוכרעו לטובתה. 

בנוסף, קבע בית המשפט קבע כי אין מקום להידרש לטענות המשפטיות הנוספות באשר להתקיימות יסודות עילת ההטעיה ועשיית העושר שלא במשפט שהועלו בבקשת האישור שכן נראה הללו לא נועד למקרים מסוג זה, ובכל מקרה לא בוסס מנגנון אשר יוכיח את קיומו של הקשר הסיבתי בין ההטעיה לנזק באשר לכלל חברי הקבוצה.  

חזרה