חדשות

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט: נקודות משפטיות למעסיקים בנושא התארגנות עובדים

בשנים האחרונות, אנו עדים לגל התארגנויות במקומות עבודה בסקטור הפרטי. מנגד, מנסים המעסיקים אשר ההתארגנות נכפית עליהם בניגוד לרצונם, לבלום את התופעה בדרכים שונות, מתוחכמות יותר או פחות. חשוב לדעת שנקיטת צעדים המנוגדים לחוק, עלולה בסופו של דבר לעלות למעסיק כסף רב. משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות', מתמחה בתחום חברות ושוק ההון בישראל ובעולם, נדל"ן ותכנון ובנייה, ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, משפט ציבורי ודיני עבודה מפרט את הכללים החלים את מעסיקים בעת התארגנות עובדים בכתבה הבאה.

בשנים האחרונות, אנו עדים לגל התארגנויות במקומות עבודה. אם בעבר עובדים התארגנו בעיקר במקומות עבודה ציבוריים כגון רכבת ישראל וחברת החשמל, הרי שכיום קמים ועדי וארגוני עובדים גם בחברות הייטק, חברות ביטוח, חברות כבלים וסלולר.

מול העובדים המתארגנים במטרה לשמור או לשפר את תנאי עבודתם, נמצאים המעסיקים אשר ההתארגנות נכפית עליהם בניגוד לרצונם, מנסים לבלום את התופעה בדרכים שונות, מתוחכמות יותר ופחות, כגון סירוב לנהל משא ומתן עם ארגון העובדים, הקמת ארגון עובדים מטעמם או אף באמצעות פיטורים המוניים. יחד עם זאת, חשוב לדעת שנקיטת צעדים המנוגדים לחוק, עלולה בסופו של דבר לעלות למעסיק כסף רב.

משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות', מתמחה בתחום חברות ושוק ההון בישראל ובעולם, נדל"ן ותכנון ובנייה, ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, משפט ציבורי ודיני עבודה מפרט את הכללים החלים את מעסיקים בעת התארגנות עובדים.

- למה מעסיקים רבים כל כך מתנגדים להתארגנות עובדים במקום העבודה?

עו"ד עמיחי ויינברגר מסביר: "מעסיקים רבים חוששים מפגיעה בחופש שלהם לנהל את עסקם, קניינם, כראות עיניהם - מה שמכונה איום על פררוגטיבת הניהול. הם גם חוששים מפני ייקור עלות כוח האדם במפעל, תופסים את נציגי ארגוני העובדים או ועד העובדים כלוחמניים מאוד, וחוששים מפני שביתות חדשות לבקרים".

- מה רשאי המעביד לעשות בהתייחס לעובדים החברים בארגון עובדים?

"מאחר שחופש ההתארגנות הוכר בפסיקה כזכות יסוד, למעשה המעביד אינו רשאי לפגוע בהתארגנות בכל צורה שהיא. אסור לפטר עובד, להרע את תנאי עבודתו, או להחליט שלא לקבל אותו לעבודה בשל חברות או פעילות בארגון עובדים או בשל הימנעות מחברות".

"חשוב להבהיר שגם אם המעביד החליט 'להתחכם' ולפטר בנימוק של צמצומים, בתי הדין לעבודה ייבחנו האם פוטרו דווקא עובדים מאורגנים או עובדים לא מאורגנים", מוסיפה עו"ד הדס פריזמנט. "גם במקרים בהם מעביד יחליט לפטר עובדים בשל חוסר שביעות רצון מתפקודם, הוא יידרש להוכיח שאין קשר סיבתי בין ההתארגנות לבין הפיטורים".

- נניח שקיבלתי הודעה מארגון המודיע לי שהוא הארגון היציג של העובדים. מה עליי לעשות?

עו"ד ינור ברטנטל: "מעסיק שקיבל הודעה לפיה ארגון מסוים מכריז על עצמו כארגון יציג, טוב יעשה אם יבקש תחילה לקבל את טפסי ההצטרפות של כל החברים, בכדי לבדוק ולוודא שאכן הארגון הינו ארגון יציג, כלומר ארגון שחברים בו המספר הגדול ביותר של עובדים, ולפחות שליש".

- האם המעסיק מחויב לנהל משא ומתן עם ארגון העובדים?

"סעיף 33ח1 (א) לחוק הסכמים קיבוציים קובע במפורש שמעביד חייב לנהל משא ומתן עם ארגון עובדים יציג בענייני קבלת או פיטורי עובדים, תנאי עבודה, יחסי עבודה, וזכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם", אומר עו"ד ויינברגר. "יחד עם זאת, במספר פסקי דין הורחבה החובה לנהל משא ומתן גם בשלב הטרום קיבוצי. במילים אחרות, גם אם המעסיק כלל לא מעוניין בהסכם קיבוצי, הוא מחויב לנהל משא ומתן עם ארגון העובדים".

- ארגון העובדים דורש להיכנס לעסק שלי. האם אני חייב לאפשר לו זאת?

עו"ד פריזמנט: "גם כאן התשובה חיובית. סעיף 33ט' לחוק הסכמים קיבוציים אוסר על מעביד למנוע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום ענייני עובדים, וזאת בהתחשב בצרכי העבודה ובצנעת הפרט."

- האם ניתן למעסיק להחתים עובדים על התחייבות לפיה לא יהיו חברים בארגון עובדים או בוועד עובדים?

"לא. הפסיקה קבעה לא אחת, שהכללת הוראה בחוזה עבודה, השוללת מהעובד את זכותו להצטרף להתארגנות, איננה חוקית", אומר עו"ד ברטנטל.

- מה לגבי הבעת דעה על ידי המעביד ביחס להתארגנות?

עו"ד ויינברגר: "מעבידים רבים טועים לחשוב שגם להם ישנה זכות לחופש ביטוי, ושמותר להם להביע את דעתם ביחס להתארגנות, בין אם באופן פורמלי ובין אם לא. אך בשנה האחרונה ניתן פסק דין פלאפון, ששינה את התמונה. הנהלת פלאפון הפיצה מסרים שונים לעובדי החברה בהם נאמר, בין היתר, כי 'הצטרפות להסתדרות תגרום לחברה ולנו העובדים נזק אדיר ולפגיעה ביכולת התחרותיות שלנו מול המתחרים'. בית הדין האזורי לעבודה ראה באיגרת 'דוגמה לאגרת בעלת מסרים חיוביים שאין כל פסול כי המשיבה תפיץ בין עובדיה'.

אולם, בערעור שהוגש לבית הדין הארצי נקבע שעל המעסיק להרחיק עצמו מהתערבות בהתארגנות העובדים בכל שלב משלביה במהלך יחסי העבודה, גם אם לדעתו ייגרם למפעל נזק כלכלי או אחר, כתוצאה מן ההתארגנות".

- האם ניתן להטיל סנקציות על מעביד שמפר את החוק בתחום התארגנות עובדים?

"כן", אומרת עו"ד פריזמנט. "בשנים האחרונות תוקן חוק הסכמים קיבוציים, כך שכיום לבתי הדין לעבוד יש סמכות לפסוק פיצויים בגובה של 200,000-50,000 ש', להטיל קנסות כבדים ואף ניתן להגיש כתבי אישום נגד מעבידים שיפרו את החוק. לדוגמה, בפרשת אקלטרה שהתפרסמה לא מזמן, נפסקו פיצויים לעובדי רשת 'מחסני חשמל' בגין פגיעה בזכות ההתארגנות.

בפסק הדין נקבע שהמעביד הבטיח לעובד הרים וגבעות אם יאות לשרוף את טפסי החברות עליהם חתמו העובדים ומצד שני איים עליו בכך שאם לא ייעתר לדרישתו, יופעלו נגדו סנקציות בגין כל דבר קטן והוא יהיה 'שרוף'. נקבע כי אין כל מקום לספק שהמנהל הפעיל מכבש לחצים מובהק ובוטה על העובד, בנסיון לגרום לו לחזור בו מפעילותו לארגון העובדים ובכך לעצור אולי את מהלך ההתארגנות כולו. בית הדין פסק שהמעביד ישלם פיצוי בסך 100,000 שקל שיחולקו שווה בשווה בין כלל עובדי הרשת. חשוב לציין, שיש דרכים שונות להתמודד עם התארגנות עובדים, אך מומלץ להיעזר לצורך כך בייעוץ משפטי, שכן נקיטת פעולות לא חוקיות בסופו של דבר עלולה לגרום לחיוב המעביד בקנסות ופיצויים גבוהים".

חזרה