חדשות

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד דוד רן-יה: ניגשתם למכרז ולא זכיתם? לא הכל אבוד

לכתבה המלאה בגלובס, נא לחץ כאן

קבוצת בניה מצליחה, התמודדה במכרז לביצוע עבודות בינוי בשיטת BOT, של אחת הרשויות המקומיות בארץ. שווי המכרז עבור הזוכה, נאמד בעשרות מיליוני שקלים. מספר חודשים לאחר שהוגשה ההצעה, התקבלה במשרדי הקבוצה ההודעה, כי לא זכתה במכרז: "וועדת המכרזים של הרשות החליטה, שלא לבחור בהצעתכם כהצעה הזוכה במכרז, אנו מודים לכם על השתתפותכם במכרז ומאחלים לכם בהצלחה בהמשך הדרך". עבור קבוצת הבניה, הזכייה בפרויקט חשובה לאין ערוך, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אסטרטגית, האם יש ביכולתה לערער על ההחלטה?

משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות', המתמחה בתחום החברות, שוק ההון, מיזוגים ורכישות, רשויות מקומיות ובעל מומחיות בתחום המכרזים, מכרזי BOT, מכרזים ממוכנים, ייצוג של רשויות וקבלנים פרטיים בעתירות מנהליות בנושא מכרזים, מסביר כי לא הכול אבוד.

על-פי עו"ד דוד רן-יה מנהל מחלקת מכרזים במשרד, "לכל משתתף במכרז מוענקת על-פי דין זכות העיון. המשתתפים זכאים לעיין בפרוטוקולים של וועדת המכרזים, במסמכים אשר הונחו בפניה וכן במסמכי ההצעה הזוכה. כדי ליצור סוג של "ביקורת" על ההחלטות, המחוקק ובתי המשפט הקנו למשתתפים במכרז את הזכות לבחון את תהליך קבלת ההחלטות בוועדת המכרזים ולראות שאכן, ההחלטות שהתקבלו, לרבות ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, או ההחלטה על פסילתה של אחרת, היו כדין. המידע הנגזר מזכות העיון ישמש את המשתתף כדוגמת קבוצת הבניה לנסות ולהפוך את החלטת ועדת המכרזים או הרשות."

האם זכות העיון במסמכי ההצעה הזוכה נתונה לי גם אם וועדת המכרזים פסלה את ההצעה שלי כדין?

"כן. בתי המשפט קבעו כי זכות העיון אינה מוגבלת להצעות 'הכשרות בלבד'", אומר עו"ד עמיחי ויינברגר. "כל משתתף, זכאי לעיין בהחלטות וועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה. למשתתף שהצעתו נפסלה, קיימת האפשרות להגיש עתירה כנגד החלטת וועדת המכרזים ולנסות להביא למעשה לפסילת ההצעה הזוכה והמכרז כולו."

כיצד ומתי יש לממש את זכות העיון?

"יש לדרוש ולממש את זכות העיון מיד וללא דיחוי לאחר קבלת ההודעה מהרשות על אי זכיה במכרז.  דרישה מעין זו עדיף שתבוצע בכתב תוך מעקב, כי זכות זו תוענק באופן מידי ללא שיהוי." מסביר עו"ד ינור ברטנטל.  

מדוע בעצם ישנה חשיבות גדולה כל כך לגורם הזמן?

"מרגע קבלת ההודעה מהרשות על אי זכייה במכרז, נפתח למעשה 'מרוץ נגד הזמן'" אומר עו"ד רן-יה. "כאשר מדובר בהגשת עתירה כנגד החלטת הרשות, יש לזכור שמנגד משתתף אחר קיבל הודעה על זכיה. כאשר משתתף, אשר לא זכה במכרז משתהה בהגשת העתירה, גם אם הדין עמו, יכול להיות שבית המשפט לא יעניק לו את הסעד המבוקש, מהסיבה שהזוכה במכרז כבר החל לבצע את העבודות, או סיים לספק את הטובין נשוא המכרז, או אפילו אם הזוכה במכרז או הרשות כבר הוציאו הוצאות ניכרות עקב תוצאות המכרז. בית המשפט בוחן האם העותר השתהה בהגשת העתירה הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית, לאור נסיבות המקרה. היו מקרים בעבר, בהם נפסק, כי שיהוי של ימים אחדים הביא לדחיית עתירה על הסף, על אף שהצדק היה עם העותר."

קיבלתי לידי את המסמכים הנדרשים עקב זכות העיון, מה עכשיו?

על פי עו"ד עמיחי ויינברגר, עדיף להעביר את המסמכים לעורך דין מומחה בתחום המכרזים, על-מנת שיוכל לבחון את תקינות החלטות וועדת המכרזים ואת תקינותה של ההצעה הזוכה. בבחינת המסמכים, ישנה חשיבות רבה לזהות עורך המכרז, שכן על גופים שונים (רשות מקומית/ משרד ממשלתי), חלים דינים שונים. ישנה חשיבות לסוג המכרז (רכישת טובין, מכר מקרקעין, שירותים עתירי כוח אדם ועוד), לתנאי המכרז עצמו וכו'. עורך הדין ינסה לאתר פגמים מהותיים בהחלטת וועדת המכרזים, כדוגמת קבלת החלטות, שלא בהתאם להוראות המכרז, או הוראות הפסיקה. עוד ינסה עורך הדין לאתר פגמים בהצעה הזוכה, כדוגמת אי עמידה בתנאי המכרז.

לאחר סיום הבדיקה ובמידה ואכן נמצאו פגמים, יש לבנות אסטרטגיה מתאימה לתקיפת החלטת וועדת המכרזים ולנסות להביא לשינוי ההחלטה. חשוב להדגיש שבחינת המסמכים, נשוא זכות העיון ובנית אסטרטגיה על ידי עורך-דין מומחה בתחום המכרזים (שאינה בהכרח הגשת עתירה כנגד הרשות), עשויה להיות מהותית למטרה של אותו משתתף אשר לא זכה במכרז, להפוך את הקערה על פיה.

חזרה