חדשות

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת השיעור בצמיחה : קידום פרויקטים הלכה למעשה

מרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

לחלק הראשון של מצגת השיעור- צמיחה: קידום פרויקטים הלכה למעשה

לחלק השני של מצגת השיעור - צמיחה: קידום פרויקטים הלכה למעשה

חזרה