חדשות

קורס בדיני מכרזים מצגת שיעור פגמים בהליכי מכרז

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים לרבות זיהוי מבעוד מועד של הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים והכלכליים שבתהליכים מכרזים.

 

למצגת השיעור - פגמים בהליכי מכרז.

חזרה