חדשות

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגות וחומרי עזר לשיעור השלישי

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים לרבות זיהוי מבעוד מועד של הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים והכלכליים שבתהליכים מכרזים.

 

מצגות וחומרי עזר לשיעור השלישי :

נוהל המכרזים המשותפים

טופס יציאה

טופס בדיקת הצעות

פטורים

פרקטיקה ניהול הליכי מכרז

חזרה