חדשות

משרד ויינברגר ברטנטל מנע ביטול מכרז למתן שירותי מוקד, אחזקה והתקנת מערכת מיגון אלקטרונית של עיריית אשקלון

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מנע בשבוע שעבר את ביטולו של מכרז למתן שירותי מוקד ומיקוד אלקטרוניים באשקלון.

.בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע דחה את העתירות שהוגשו נגד מכרז של עיריית באשקלון למתן שירותי מוקד, אחזקה והתקנת מערכת מיגון אלקטרונית במוסדות העירייה

עיריית אשקלון באמצעות משקד עו"ד ויינברגר טענה כי הסמכות לעצב תנאי מכרז לרבות תנאי סך היא של העירייה ונובעת מאחריותה כלפי הציבור, בהתקשרויות שהיא יוצרת ובקיום תקציב מתאים לביצועי השירותים

לפרסום המלא

חזרה