פרסומים ופסקי דין

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעתו של צרכן כנגד רמי לוי תקשורת

תא"מ 11425-12-12 לוי נ' רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ

תביעה בגין הפרת הסכם התקשרות והפרת דיני צרכן, שהגיש התובע כנגד רמי לוי שיווק השקמה בע"מ.

התובע, רכש מהחברה כרטיס סים המותאם לשימוש בקנדה. לטענתו, לפני הרכישה ציין בפני נציגת השירות, כי ידוע לו שישנן תקלות במתן השירות בקנדה ולאור מצבו הבריאותי הקשה של אבי רעייתו, ברצונו לרכוש את כרטיס הסים בתנאי שתנתן לו התחייבות שהכל תקין. התחייבות זו נתנה לו. כבר בנחיתת הביניים בלונדון התברר לתובע, כי כרטיס הסים אינו מאפשר ביצוע שיחות, ונסיונותיו ליצור קשר עם מרכז השירות עלו בתוהו. ניסיונות נוספים ומאוחרים לא צלחו אף הם. במהלך הנסיעה התבשרו כי אבי רעייתו נפטר ובמשך שלושת הימים שנדרשו להם להגיע מקנדה בחזרה לישראל, נאלצו לבצע שיחות בסכום של 5268 ?. לטענתו, הנתבעת סיפקה לו מוצר פגום, ללא שירות ובכך, הפרה הפרה יסודית את התחייבויותיה ומצגי נציגיה.

לטענת חברת רמי לוי, התובע לא העביר את כרטיס הסים ואת מכשיר הטלפון לבדיקה, בטרם פנה בדרישה והגיש תביעתו. חברת רמי לוי סיפקה לתובע אך את כרטיס הסים ומכאן, שהיה על התובע לפנות לחברת פרטנר לצורך הפעלתו. החברה אכן הפנתה את התובע לחברת פרנטר, אשר בסניפה נבדקו המכשיר וכרטיס הסים ונמצא כי הם תקינים. הנתבעת הוסיפה וטענה, כי התובע לא פנה למרכזי השירות שלה. מספרי הטלפון נמסרו לתובע ומפורסמים באתר האינטרנט של החברה וניתנים לאיתור בנקל. הנתבעת עמדה על כך שסיפקה לתובע כרטיס סים תקין.

בית המשפט דחה את התביעה ומצא כי טענותיו של התובע, כי סופק לו מוצר פגום, תוך הפרת חוזה ההתקשרות בין הצדדים, נטענו בעלמא וללא כל ביסוס. בפתיחת ישיבת ההוכחות התברר, כי התובע אינו עומד עוד על טענתו ומאשר, כי הכרטיס שסופק ע"י הנתבעת היה ונותר תקין. התובע אף הבהיר, כי אין הוא תובע ביטול העסקה והשבת הסכום ששילם, שכן בכוונתו לעשות שימוש עתידי בכרטיס הסים, באופן האומר דרשני ומצביע על שאין כל מחלוקת שעסקינן בכרטיס תקין.

החברה סיפקה לתובע חוברת הנחיות מפורטת. מספרי ההתקשרות שנמסרו לתובע ופורטו בחוברת ההנחיות, מופיעים גם באתר האינטרנט של החברה. התובע בפועל חייג למספר שהיה מוטבע על גבי כרטיס הפלסטיק שממנו הופרד כרטיס הסים ובכך, למעשה חייג למספרו שלו. מתוך שיחותיו המרובות של התובע ארצה, שהסתכמו לטענתו בלמעלה מ- 5,200 ?, לא מצא התובע לנכון להתקשר ולו פעם אחת לנתבעת לבירור מדוע התקשורת באמצעות כרטיס הסים אינה צולחת. בכך יש לייחס לתובע אחריות לתוצאות מעשיו ומחדליו.

 

ניתן ביום [06.10.2013]

חזרה