חדשות

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעה כספית נגד חברת חופית

תא"מ 15844-10-12 א.י מיחזור פלסטיק בע"מ נ' חופית - קיבוץ כנרת (2010) בע"מ

תביעה כספית לתשלום יתרת תמורה בגין עבודה שבוצעה ואשר על תמורתה אולצה התובעת לטענתה, לוותר.

הנתבעת, תאגיד העוסק בייצור מוצרי פלסטיק מחומרי גלם, המכילים בין היתר פלסטיק ממוחזר ומעובד, פנתה לתובעת, המפעילה מפעל למיחזור ולעיבוד פלסטיק, על-מנת שתספק לה שירותי גריסה ועיבוד פלסטיק. לטענת התובעת, ביצעה עבור חופית בחודש דצמבר 2011 עבודה כוללת בסך של כ-86000 ?, אותם סירבה חברת חופית לשלם, בטענה שיש לקזז ממנה עלות עיבוד של 18 טון. התובעת נאלצה בניגוד לרצונה, למסור חשבונית זיכוי לחופית, על סך 35500 ? כמו-כן, עיבדה מחדש כארבעה טון מחדש ללא תשלום נוסף.

לטענת חופית, במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים נקבע, כי התובעת תאסוף ותשנע שאריות של חומרי פלסטיק, תעבד אותם ותייצר מהם חומרי גלם. עוד נקבע בהסכם, כי התובעת תישא באחריות לפגם שיתגלה בחומר הגלם. במקרה המדובר, סיפקה החברה למעלה מ-40 טון חומר פגום. לאחר דין ודברים, הציע מנהל החברה לקחת ארבעה טון מהחומר לשם עיבוד מחדש, אולם לאחר שהתגלה כי החומר נותר פגום, זוכה חשבון חופית.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי התובעת לא הצליחה להוכיח כי אולצה במסגרת יחסיה העיסקיים עם חופית, לזכות את חשבונה. לא הוכח כי התובעת הייתה במצוקה כלכלית כלשהי, לא הוכחו חילופי דברים בין הצדדים, לא הוכח כי חופית הייתה מודעת למצבה הכלכלי של הנתבעת, לא הוכחה העדר אלטרנטיבה לפעולה ולא הוכח כי היה בכך יותר מאשר פשרה שעשתה התובעת כדי לקבל כספים, פשרה עליה אין היא רשאית להתחרט כעת. על-פי תנאי ההסכם שנחתם בין התובעת לחברת חופית, היא אחראית לאריזת החומר ושינועו לנתבעת. הטענה כי החומר "תפס לחות" במחסני חופית אינה מסירה את האחריות מהתובעת, שכן היא האחראית לאריזתו. גם אם הנזק קרה במחסני חופית, הוא קרה בשל מחדל שלה, ולפיכך אין לקבל את הטענה כי עבודה זו בוצעה על ידה בהתנדבות.

ניתן ביום [24.07.2014]

חזרה