חדשות

הזמנה לקורס בנושא '' ביד חזקה ובזרוע ארוכה''

תאגידים עירוניים הנם ישות משפטית נפרדת המנוהלת על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור המשמשים כזרועה הארוכה של הרשות המקומית.  התאגיד העירוניהפך בעשור האחרון להיות הכלי המוביל בעשייה המוניציפאלית. תאגיד העירוני נדרש בחיי היום יום למקסום של המקצועיות והיעילות הכלכלית.

מטרת הקורס היא להציג את הדרכים לניהול האופטימאלי של פעילות התאגיד העירוני:

·         מהן ההחלטות העומדות בפני מקבלי ההחלטות בתאגיד?

·         מהו המשפט המנהלי וכללי המנהל התקין אשר על התאגיד לעמוד בהם?

·         מהם הכלים הרבים העומדים בפני התאגיד העירוני ומקבלי ההחלטות בו?

·         איך לפתח ממשל תאגידי של התייעלות עסקת וכלכלית?

·         כיצד למקסם את ההתייעלות הכלכלית במגבלות החוק והרגולציה החלים על התאגיד ומנהליו?

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף ייעוץ וניהול אקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר ממשרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' החליט לערוך קורס בן כ 70 שעות אשר יעסוק בתאגיד העירוני, לרבות, רגולציה, כלים אופציונליים, חקיקה ומגבלות משפטיות וכלכליות.

הקורס יערך ביום ב' אחת לשבוע בין השעות 09:00 – 15:15, במרכז תרבות "בית דורון" רח' הראשונים, רמת גן, החל מה 18.1.2016.

הקורס יקנה, לעומדים בדרישותיו, תעודה המזכה בשעות גמל השתלמות.

פירוט הרכב הקורס וטפסים לרישום

 

 

חזרה