חדשות

הזמנה לקורס בנושא ''התייעלות כלכלית: היכן קבור הכסף?''

כל הדרכים להתייעלות כלכלית ברשויות.

איך משיגים תקציבי ממשלה?

מהן הדרכים האפקטיביות לגיוס תרומות לרשויות?

היכן מצוי הכסף הלא מנוצל של הרשויות?

בהמשך להצלחתו של יום העיון בנושא החליט המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' לערוך קורס בן כ 60 שעות אשר יעסוק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

הקורס יערך ביום ב' אחת לשבוע בין השעות 09:00 – 15:15, במרכז תרבות "בית דורון" רח' הראשונים, רמת גן, החל מה 23.11.15.

הקורס יקנה, לעומדים בדרישותיו, תעודה המזכה בשעות גמל השתלמות.

 

פירוט הרכב הקורס וטפסים לרישום

חזרה