חדשות

הזמנה לקורס בדיני מכרזים מוניציפליים

לעובדי הרשויות ולחברי וועדות המכרזים תפקיד מהותי ומרכזי בשמירה ופיקוח על חוקיות פעולות ההתקשרות והמכרזים. הכרה ראויה של תהליכי המכרז והיכרות של והפגמים האפשריים תאפשר לעובדי הרשויות וועדות המכרז להשפיע משמעותית על תהליכו ועל גורלו של המכרז.

מטרת הקורס היא להעביר למשתתפי הקורס הכרה ולהקנות ידע משפטי ומעשי מעמיקים בתחום דני המכרזים המוניציפליים, בדגש על פרקטיקה, בניית תהליכים נכונים, פתרון דילמות וחידושים מהפסיקה בדיני המכרזים.

 המרכז לשלטון מקומי בשיתוף ייעוץ וניהול אקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר ממשרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' החליט לערוך קורס בן כ 56 שעות אשר יעסוק בדיני מכרזים מוניציפליים.

הקורס יערך ביום ד' אחת לשבוע בין השעות 09:00 – 15:15, במרכז תרבות "בית דורון" רח' הראשונים, רמת גן, החל מה 17.2.2016.

הקורס יקנה, לעומדים בדרישותיו, תעודה המזכה בשעות גמל השתלמות.

לפירוט הרכב הקורס וטפסים לרישום 

חזרה