חדשות

בעקבות עתירה מנהלית שהגיש המשרד ביטלה המדינה את זכייתה במכרז של חברה שלא עמדה בתנאי הסף

בצעד חריג ויוצא דופן, ביטלה אתמול ועדת המכרזים של משרד הרווחה את זכייתה של חברת ט.ח מרכז רפואי הגליל, במכרז להפעלת מעון יום שיקומי לפעוטות ליקוי שמיעה ובחרה תחתיה את עמותת מיח"א כזוכה.

ביטול המכרז התאפשר בעקבות עתירה מנהלית שהגישה עמותת מיח"א באמצעות עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד דוד רן-יה ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות' לבית המשפט המחוזי בירושלים. להגשת העתירה קדם דין ודברים ארוך אל מול המדינה, אשר סירבה בכל תוקף לחזור בה מבחירתה בחברת ט.ח כזוכה במכרז, וזאת על-אף הראיות הרבות שהונחו לפניה בדבר אי עמידתה בתנאי הסף. במסגרת העתירה נטען, כי הצעתה של חברת ט.ח פסולה, תכסיסנית ופוגעת בעקרון השוויון. המבנה שהוצע להפעלת המעון נמצא בהליכי בנייה ולא יהיה מוכן להפעלה בתוך חודשיים מיום הזכייה במכרז, מה שהופך את עצם הגשת ההצעה לתכסיסנות ואת עצם הכשרת וועדת המכרזים פגם כה מהותי, לפגיעה בעקרון השוויון.

במהלך דיון בעתירה, הציע בית המשפט לוועדת המכרזים להעניק לצדדים זכות טיעון נוספת, במסגרתה העבירה עמותת מיח"א לידי הוועדה תמונות וסרטונים שצולמו על-ידי עורכי-הדין במשרד ויינברגר ברטנטל ושות'. לאחר בדיקת כלל הראיות החדשות שהוגשו, החליטה ועדת המכרזים, באופן לא שגרתי, לבטל את זכייתה של ט.ח הגליל ולהכריז על עמותת מיח"א כזוכה להפעלת מעון יום לפעוטות לקויי שמיעה.

חזרה