חדשות

אין מניעה להתקשרות בין רשויות מקומיות כל עוד אין לכך הסדרה מפורשת בנוגע לכך בדין

פקודת העיריות מקנה לרשויות מקומיות סמכות להתקשר אחת עם רעותה, במקרים שבהם ההתקשרות היא לטובת תושביהן. אולם סמכות זו כפופה לחובת המכרז. טענת המשיבים לפטור של ההתקשרות מחובת מכרז על בסיס היקש מהוראות פטור בתקנות חובת מכרזים או על בסיס העיקרון של ביצוע עצמי, נדחו.

 

כאמור, התקשרות בין רשויות מקומיות לצורך ביצוע משותף של תפקידיהן מותרת על-פי החוק. יחד עם זאת, פקודת העיריות אינן מסדירות באופן מפורש פטור מחובת מכרז בהתקשרות שבין רשויות מקומיות. כל שינוי מיידי בדין עלול לגרור להשלכות רוחב קשות שעלולות לפגוע בציבור הכללי.  במישור הרציונאלי אין פסול בכך שרשות מקומית, לרבות איגוד ערים, מספקת שירותים בתשלום לרשות מקומית אחרת.

 

במקרה הנדון, אין מקום לביטול של ההתקשרויות בין רשויות מקומיות בכלל ושל התקשרות בין הצדדים בענייננו.

 

לכן, ובשים לב לכך שאין הסדרה ברורה בחוק למצבים של התקשרויות בין רשויות מקומיות, רשויות מקומיות תהיינה רשאיות להתקשר ביניהן ללא מכרז רק עד ליום 1.6.2017, באופן שיהי למחוקק המשנה שהות מספקת להסדרת המצב הנורמטיבי. 

 

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

 

עע"מ 1777/14 ין המקום נ' עירייית קריית אונו

חזרה